Jeg holder mere end hvad jeg lover. Ad omveje fandt jeg disse billeder af min gamle David Brown 880, da jeg skrev det andet vedrørende byggeriet var jeg ikke klar over at dette billede var taget. Det viser den prisværdige styrtbøjle som jeg fremstillede. Bemærk den er lidt en udbygning af JEKA frontlæsseren, som sad på da jeg købte den, stiverbjælkerne fra undersiden af frontlæsserrammen går nedenunder lårene og bagud, hvor de danner ankeplade for bagbjælkerne.

På billedet ses den utraditionelle måde jeg lavede dobbelvirkende hydraulik til frontskovlen: Ikke noget med at sætte de sårbare hydraulikcylindre nede ved skovlen som alle andre fabrikater gør, selvom de bliver bøjede og utætte der. Nej, via en grundig geometriberegning fik jeg paralleløft og løftegeometrien til at fungere perfekt, og med hydraulikcylindrene siddende sikkert helt oppe ved traktorrammen. Nogen som andre burde tage ved lære af, såfremt de vil sælge noget som holder.

Bagpå en det eneste billede som jeg har af el-værket, som jeg oprindeligt fremstillede til min center-pivot. På rammen var der plads til CO2-svejseren og tilsvarende. Eks. efter stormen vinteren 1999 hvor egnen manglede strøm i ca. et døgn, da tilkoblede jeg den gårdens elforsyning, hvorved at produktionen forløb uden afbrydelse. Men der hvor den kørte allermest var somrene hvor den leverede strøn til center-pivot vandingsmaskinens 380 Volt anlæg. Bemærk den store remskive nederst deromme, den går fra den gennemgående aksel som således trak vandingspumpen direkte fra traktorens kraftudtag, remskiven sørgede for udveksling til generatoren som løb med 3000 O/min.  

Den DB 880 jeg købte var en årgang 1965, vistnok frem til 1967 var disse med 4 cylindret motor. Billedet er taget i 2000 dvs. da er traktoren ca 35 år. Ved den slags opgaver som vi benyttede den til var det dejligt at der ikke var et luksus hus på, idet at der ved de mange ture op og ned ad traktoren slæbes meget jord med på støvlerne, da er den åbne førerplads klart at foretrække, og det giver en bedre kontakt med hvad der sker nedenfor traktoren og henne ved frontlæsseren. 

Se også engang skovlen, rumindholdet fik jeg gjort nogen gange større efter renoveringen. Intet blev bøjet, den kunne bruges til at læsse beton, den kunne løfte den 50% fuld af jord eller 100% fuld af ensilage eller korn.