FN's egen upåagtede racisme


Der er ingen undskyldninger som gælder når at uskyldige sanktioneres. Men man skal huske på at de affektprægede handlinger som smågrupper rundt omkring gør mod udlændinge, skyldes at dele af landets egen befolkning igennem mange år har været ramt af FN's racisme. Børn overlades til tilfældigheder og gamle lever af dyrefoder. Alene her i landet er der reelt ca. 500.000 arbejdsløse, men statistikkerne er således opbygget, at kun en del deraf ses.

Desværre ser vi at endda i vore historiebøger favoriseres individer som kommer langvejs fra. Sådanne umiddelbare uskyldigheder kan ikke skræmme så mange, men de kan være led i den del af historieskrivningen, som bærer usandheder, og som accelererede for ca. 800 år siden, med den jødisk/facistiske inspiration.


Favorisering af fremmede hanner kan kun forsvares ud fra et seksuelt synspunkt, idet en han som har tilbagelagt en stor strækning traditionelt set må anses som bærende stærke gener.

Det kan godt være at der med FN's favorisering af rodløshed også kommer stærke gener hertil, men som samfundsopbyggende model fører det intet godt med sig, idet at vor egen befolkning ikke har tilsvarende valgmuligheder. Den tilsvarende valgmulighed forudsætter en helt anden samfundsøkonomi, hvor at de enkelte familier eller samfund selv administrerer den opbyggede værdi. Men sådan noget som at Henning Dyremose får ca. 50 mio. kr i fratrædelsesgodtgørelse er et stærkt eksempel på hvorledes at der holdes liv i facismen, intet menneske gør sig fortjent til den slags lønninger, det var faktisk under Poul Schlüter der kom gang i denne facistiske dyrkelse af virksomhedsledere, og Danmarks amerikanske avis, Jyllands Posten, (som siger: It's a man's world out there!), dyrker det 100 %, ret klamt.

Selvom det er os om har udført det hårde arbejde med at gøre denne del af verden beboelig året rundt, så har kapitalmagten (verdensbanken) været i stand til at lede den økonomiske gevinst bort fra dem som gjorde arbejdet, dette svækker selvtilliden. Idag ser vi jo at medierne bruger timer hver dag på at overbevise os om at vi er nogle fæhoveder hvis vi ikke selv kan sætte nyt tag på huset og montere ny håndvask og få 50 m2 køkkenhave til at give grøntsager til en hel familie, samtidig med at såvel både mor og far har en flot karriere i erhvervslivet. Vores selvtillid her i det kristne danmark er virkelig blevet så minimal, og den onde cirkel slutter derved, at vi er flove over det, derfor skjuler vi os bag de identiter som vores arbejde giver. Håndværkerne som derimod er uddannede til at udføre de ovennævnte vedligeholdelsesopgaver som skal gøres ved ejendommen, dem har vi alligevel ikke råd til. Det som de arbejder med, det er at bygge nye boliger til alle de nye FN-borgere. Der er pengene sikre fra idet betalingen kommer fra det offentlige, som suger pengene fra arbejderne. 

  Idag er den likvide værditilvækst alene dirrigeret af en forudgående massesuggestion.Derved er det ene og alene de multinationale giganter som kan sikre sig økonomisk overskud. De traditionelt set solide små erhvervsdrivende er omtrent uden overlevelsesevne, det er alene de multinationale giganter som kan konsolidere sig, liberalismen er idag uklar.  Kommunismens forkætrelse har sin årsag i frygten for at efter en revolution skal andre komme og leve højt og frådse i de værdier som at vi har skabt. Så enkelt kan det formuleres, og det er indarbejdet i os således at vi ikke kan forestille os at ville affinde os dermed. .................................... Bemærk den samfundsmæssige potens udlændingene har ved deres købekraft, hvor stammer deres penge fra? Det er penge som du har lånt i din såkaldte faste ejendom. Aflæs det i en tabel ved udviklingen over de seneste 20 år.  Det er samfundets arv til børnene. Beløbet hedder samlet privat gæld i fast ejendom. Pantsat.

Vi har ikke engang længere råd til at opretholde en fri og uafhængig presse, det ses at reklameaviserne overtager avismakedet, reklameaviserne bringer amerikanske nyheder, således at selv københavnerne efterhånden kommer til at befinde sig som en flok landsbytosser.  Det må forekomme svært at komme til denne erkendelse, men se på dette link http://www.patriot.dk/menudron.html , uanset hvorledes din opfattelse af medierne er, så vil du finde forklaringen på hvorledes at massesuggestion benyttes. Deri ses forklaringen på hvorledes at det som betegner nationale værdier, dvs. den samfundsmæssige værdi af de anstrengelser som arbejdet gennem generaioner giver, omtrent er blevet et fy-ord. Ganske vist benytter vore soldater ikke sablen til at slå folket ned direkte længere, men ved at deltage i krig på den anden side af jorden, så jager de store mængder fjerne folk herop, hvorved den samme effekt opnås.

Vores infrastruktur kan ingenlunde bære denne multietniske invasion. Undervisningens kvalitet falder, vej-og tognettene er overbelastede og vi vænnes til stadig længere og længere køer, men ingen tør sige stop for denne udvikling, tænk at blive stemplet som politisk ukorrekt, så mister man sit arbejde og hvad vil de andre så tænke?

Fagforeningerne er også blevet noget så røvrendt. De beskytter ikke længere deres medlemmer. Karl Marx's tanker nåede ikke så langt, at han kunne forudse hvad der ville ske, når hans hjemegn's damer blev gennempulet af negere. Selvom at vi præsenteres for polemik mellem USA og FN, er det reelt amerikansk politik som at FN lancerer på verdensplan. Det gøres tilsløret fordi at de hvide amerikanere er hysteriske over at de ikke ved hvad de skal stille op med at hvide amerikanske mænd forekommer som en slags intetkøn i forhold til deres negre, når det gælder slægtens videreførsel, avl, lagenleg, fornøjelse eller hvad man kalder det. Derfor sker der det at for at det forjættede USA ikke udadtil skal forekomme racistisk, så får USA ved deres verdensdækkende krigsførsel FN til at påtvinge alle andre lande tilsvarende forhold som de selv har.

På grund af at der kommer så mange hertil i ukontrollerede mængder, så er der efterspørgsel på ejendomme, det får priserne til at stige, selvom de kun er 10 % af prisen værd. Udlandsgælden er kun blevet afviklet ved at vi i øjeblikket overbelåner vore faste ejendomme, derved overføres gælden fra det offentlige til de private husejere, og det er vore børn som kommer til at betale for dette vandvid, idet at de folkevalgtes gennemslagskraft overfor denne uholdbare uretfærdighed er blevet mentalt kastreret af FN' meningstyranni.

FN's hensigt er at vi skal glemme vores ophav. Tilmed den måde som FN likvider samfundsværdierne og hvad der er opbygget, fremmer destruktiv tankegang, som imidlertid romantiseres. Vi ser jo at grundelementer i amerikanske film er et par eksplosioner af mange tons brændstof, det er også affekt.

George Bush er ellers god nok. Han er ærlig. Om det amerikanske rumprogram sagde han at i 2030 når de sikkert Mars. Tænk, indtil for få år siden troede jeg 100% på at de havde været på månen. Med et stærkt rumteleskop må det være muligt at se det amerikanske flag på månen, det vil jeg se inden jeg tror på dem.

Vi har Amnesty International til at tage sig af de opgaver hvor at folk krænkes eks. pga. deres tro eller politiske orientering, FN's konventioner dur ikke.

Idag er det således at aids smittede frit færdes og hensynsløst smitter andre med deres dødbringende smitte, men problemet er så stort, og antallet af uskyldige ofre så mange, at de fleste helt fravælger at tage problemet op til debat. Det er der at der på verdensplan skal sorteres, og det er en opgave for FN. Såfremt FN ikke ændrer spor vil denne organisations eftermæle komme til at svare til inkvisationstidens katolicisme, blot under jødisk verdensdominans.

Nogen vil sikkert blive hidsige over at læse sådanne sandheder, jeg er da ligeglad, om 500 år er nutiden historie. Det kan jo være at historieforskning undervejs bliver helt forbudt. Vælg selv hvordan vore efterkommere kommer til at anse vores tid.

 

revideret den 08.10.06

Med venlig hilsen    Kurt Chr. Aggesen