Endolymfe og kviksølv

( mit debatindlæg hos Meniere og tinnitusforeningen, den 11.01.06 )

For ca. et halvt år siden havde jeg debatindlæg om disse to emner, her hos jer, viden herfra var en stor hjælp for mig, og jeg vil specielt takke Karen for hendes gode og medlevende deltagelse, hende kan foreningen være lykkelig for. Hun har den sjældne egenskab, som måske ikke kan læres, men som er at tale med den behandlingssøgende, og ikke kun til den behandlingssøgende. Jeg vil hermed afrunde de to emner, som jeg således tidligere rejste her:

For mit vedkommende kom min behandling på rette spor med MTF's viden. Derved fik jeg en henvisning til Gentofte sygehus, øreafdelingen ved Søren Hansen, hvorved det blev klart, at lidelsen skyldes spondylose, dvs. slidgigt i halshvirvlerne. Diffusion af lokalbedøvelsesmiddel til halsens gigtlidende led var det som fjernede lidelsen. Jeg havde også fundet en svensk rapport om kirurgisk behandling af nakkesmerter. Deriblandt omtales bedøvelse af nerven fra facetleddene. Og mere detallieret beskrives: "smerten er værst ved helt små bevægelser". Siden har jeg fået gentagne anæstesi+binyrebarkhormon behandlinger, det er ikke sjovt, men virker. Røntgendiagnosen siger spondylose med højdereduktion af 5. cervikal.

Her vil jeg indsætte et uddrag af en henvendelse til en neurolog:

Ved spondylose er smerten værst ved helt små bevægelser. Derfor ser I ikke smerteindikationerne ved de kliniske undersøgelser, hvor hovedet drejes ud i yderpunkterne. Det er trist og forkert at denne ledlidelse hos de danske læger opfattes som hysterisk, det må I erkende.

Tilsvarende at lade en person som har brækket et ben gå ubehandlet, ja, så vil hans bevægelser sikkert også forekomme dystone, men en læge bør ikke kalde ham hypokonder.

Endelig vil sige direkte, at I bør ikke blive forbavsede eller fornærmede, når at det er et levende menneske som søger behandling der meddeler sig, det er i tillid til lægegerningen. Døde reflekterer ikke, det gør levende, og vi har ytringsfrihed.

Sidstnævnte kan og bør tilmed ses i forhold til Formanden for Etisk Råd, Ole Hartlings vurdering, hvor han i et læserbrev for nogle måneder siden udtrykte blandede følelser om de "nye sygdomme", såsom kviksølvforgiftning osv. Kviksølvforgiftning kommer ikke på een dag, men kan være årsag f.eks. til gigt, da det er kroppens egne "vedligeholdelsesfunktioner som er det der skades af den langvarige kviksølvspåvirkning". Foreningen mod Skadelig Dentalmateriale kender til det.

Sygdom bør være det som vi har mindst af, for mit vedkommende vil jeg gerne vise at jeg interesserer mig for andet, derfor vil jeg gerne henvise interesserede til min hjemmeside www.aggesen.dk . Men se godt efter, der findes også lidt dokumentation om dette emne.


Med venlig hilsen Kurt Christian Aggesen