Kurt Aggesen,  Dunhammervej 31, 4000 Roskilde, aggesen@kabelmail.dk,

Telefon: 46783464, Mobil: 30841829                                        den 08.05.2008

 Til Post Danmark, angående lokale sponsorater

Jeg bemærker hver dag hvorledes en del af jeres postbude flittigt benytter cykel, ved deres anstrengelse kan Post Danmark fortjene titlen som en af Danmarks miljøbevidste arbejdspladser.

Begrænsningen ved anvendelse af cykler oftest på grund af bekvemmelighed, det er udmattede på meget på lange distancer, eller turen tager for lang tid. Dette problem har jeg løsningen på, og det angår hverken medvind på cykelstierne, batteridrift eller den slags løjer, derimod tabsfri effektoverførsel, så er cyklen over 55% nemmere at fremdrive eller at cykle.

Vedhæftede filer angår en ny type cykel, som er ca. 55% nemmere at fremdrive end almindelige cykler. En prototype kan jeg  i løbet af få dage fremstille for ca. 25.000 kr, til materialerudgifter . Jeg har været gennem lidt af hvert, derfor er beløbet stort for mig. Ja, på nuværende jeg har lidt svært ved at være grådig, men jeg er ene mand om ideen og oplægget.

Produktion at denne nye cykeltype kan medvirke til reduktion af CO2 udledning og aflastning afbiltrafikken i byerne, idet at valget mellem cykel og bil væsentligst angår bekvemmelighed. Markedsprisen for typen kan være som almindelige cykler.

Mit samarbejde med de innovative miljøer har tildels båret frugt, men har ikke medført nogen realisering. Det positive er at jeg har fået tilføjet erfarne branchefolk til mit netværk, og jeg har været medvirkende til at aktuelle delkomponenter nu er under fremstilling på IPU.

Som teknisk redegørelse vedhæfter jeg kopi at patentansøgningen, der er garanteret teknikere hos Dansk Cykel Union som kan give jer en vurdering. Som postcykel har mit oplæg fordele idet at der er god bagageplads. En række fagfolk har vurderet mit oplæg og fundet fordele derved, men når jeg kommer til pengefolkene vil de intet.

Derfor vil jeg på dette her sene tidspunkt i ansøgningforløbet tilføje til ansøgningen: Jeg forlanger en objektiv vurdering, som hverken er underlagt Per Stig Møllers personlige synspunkter eller skjulte interesser, og det af følgende politiske årsag: Idet at jeg nu har søgt hos bl.a. TI og samtlige ventureselskaber, og Post Danmark er seneste i rækken som jeg fandt relevante, så vælger jeg her at tilføje: Jeg har ca. 15-20 års erfaringer med den slags, derfor valgte jeg i 2005 at offentliggøre det på min hjemmeside www.aggesen.dk , hvor denne del af mit livsforløb også ses. Det er som hverdagen og livet i virkeligheden er for en hel del danskere, der er konstant besøgende fra hele verden. Et utal af lokale initiativer undertrykkes fordi at bevillingsgiverne kort føler sig hævede ved at give afslag, men også i Danmark skal man være miljøpolitikken og hvorledes den praktiseres bekendt, de globale miljøkonsekvenser ses nu. Opmærksomheden skal jeg her igen henlede på, at det angår muligheden for at den gennem mere end hundrede år kendte cykelkonstruktion nu kan forbedres.

 Med venlig hilsen Kurt Aggesen

Svaret derfra: