På henvisningen til linket skriver jeg om ansigstmæssige ligheder, derfor starter jeg med at indsætte siden med tegninger fra kirkeoptegnelserne:  

Tegningen af personerne til venstre forekommer mig ikke genkendelige, men derimod personen på tegningen til højre syntes for mig at at have slående lighed med en nu afdød men indtil for 5 år siden fremtrædende Maugstrupper, det skyldes naturligvis en tilfældighed, -jeg overlader det til lokalkendte selv at bedømme.

 

Titel: a) Om Sognepræsterne til Følleslev og Særslev Menigheder i Sjælland; om Sognepræsterne i Magstrup og Jægerup i Sønderjylland siden Reformationen. - b) Om Sognepræsterne i Magstrup og Jægerup i Sønderjylland siden Reformationen.

For ikke at gentage samme billede skal øverste læses her.

Herover ses Struense omtalt som Superintendent, denne stillingsbetegnelse benyttedes også i 1983 da jeg arbejdede på danske offshore boreinstallationer, men at se den benyttet i 2-300 år gamle danske kirkebøger overraskede mig.

Det var alt derfra. For mig var bynavnet Føllenslev ubekendt, og jeg undersøgte så her for et par timer siden om der endnu findes en by med det navn, og det gør det jo. Den forekom mig endda så interessant at der må jeg hen og se, tænk der er et pyramideformet mausolæum nær kirken der, som det eneste i Danmark, ja jeg tør vistnok tilføje at tilsvarende ikke findes i nordeuropa. Og det synes jeg helt bestemt er spøgskt, nu her efter at jeg først lige har fået pusten igen efter at jeg var gået omkuld efter fundet af linket til Amanda Lears The Sphinx, for 9 dage siden, der forekom mig som om jeg aldrig havde havde hørt før. Hun synger: I wish I could be like the the king who said to his people: My friends, this is the end, if we loose the battle we shall live forever. Jeg synes jeg er lige i hælene der, selvom jeg i min afmagt føler mig næsten ligeså dødelig eller endnu mere, som alle andre.

Det rene navlepilleri kan det her ikke kaldes, fordi at som det ses, så optræder mit efternavn ikke i materialet ovenfor.

Mvh KA.dden 21.10.2011