Miljøet på en kongelig ambassade

Efterhånden kom jeg i tvivl, her de senere par måneder, om at de virkelig kunne passe hvad jeg havde fundet, at de kongeligt legaliserede massedrab på 11.000 jomfruer og egen befolkning virkeligt havde fundet sted her i Danmark. De dokumenter som jeg havde set angå den slags forhold havde jeg ikke affotograferede, emnet for min hjemmeside skulle ikke blive i den retning. Her for nylig fandt jeg en bekræftelse på hvad jeg havde set: 

 

 

Fra der hvor jura og pengemagt går hånd i hånd

Naturligvis vil en nation forsøge at fjerne opmærksomheden fra den slags perioder, eller også at slette sporene. Jeg synes at man skal kende hele sandheden. Man kan sige at jeg ikke favoriserer vores nation eller Danmark, ved at påpege kongedømmets svagheder. Der er rigtigt, og jeg har god grund til det: Staten og Jydske Bank har i fællesskab frataget mig værdier for ca. 17 mio kr,. deres fejl er påvist og fastlagt ved dom fra Østre Landsret, men som tidligere dokumenteret vil de ikke stå ved deres ansvar. De vil ikke give mig værdierne igen, og de har så ihærdigt forsøgt at sylte mig, det var dette emne at jeg startede hjemmesiden på. Derfor er jeg ret bitter på de glatpolerede røvbananer A la Poul Schlüter, de var ham som satte gang i at direktørlønninger blev tårnhøje i forhold til almindelige mennesker. De fornemmer ikke hvilke smerter det koster.

 

18.12.09