Følgende er del af baggrund for min henvendelse til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

 

Anklage:

Sundhedsvæsnet har i over 10 år henholdt mig ubehandlet for en skade på mine halshvirvler, og i stedet foreslået og tildels udført psykiatrisk behandling på mig uden forinden at have gennemført forsvarlig fysisk undersøgelse. Dokumentationen, som overordnet viser det er eksisterende røntgenbilleder tilbage fra 1995 samt http://www.aggesen.dk/skadet%20hals.html .

 

Erstatning:

Jeg har intet begreb om erstatningens størrelse. Man kan sige at ved en sag som denne har jeg fået viden og erfaringer som jeg er overbevist om at andre kan drage nytte af, men jeg er omtrent endt på bunden af samfundets økonomiske rangorden. Der befinder jeg mig i øjeblikket. Men som dokumenteret har jeg tidligere haft en stor virksomhed og indtægter som jeg har mistet pga. den ubehandlede skade.

 

 

 

Henholdt som ubehandlet:

På grund af en unaturlig træghed fra sundhedsvæsnets side ønsker jeg hermed sagen rejst ved domstolen, idet at der i materialet er dokumenteret at sundhedsvæsnet i dette mit tilfælde dækker over interne fejl, som er unødigt krænkende for mig som den ubehandlede. Såfremt forurettelsen ikke har et motiv skyldes det enten erstatningsberettiget fejl i form af lægesjusk som ønskes skjult, eller proceduremæssig fejl eller diagnosticeringsæssig fejl, som er samfundsskadeligt, idet almindelig behandling udelades til fordel for at retfærdiggøre at der skal andre gener til. Årsagen til trægheden fra sundhedsvæsnet kan være at ved bearbejdelse af min sag vil der dukke andre tilsvarende sager op.

 

 

 

 

Andre forhold:

Ved at skaden har henstået ubehandlet har jeg imidlertid benyttet de mange år på at studere relevantlæge- og medicinsk litteratur, hvorved at jeg hemed har baggrund for at tage stilling til denne sags problemstillinger. Ved sagen dokumenteres hvorledes at klare indikationer gentagne gange blev ignoreret for at henholde mig ubehandlet, og demed ude af stand til at fremtræde troværdigt. I stedet blev jeg tildelt medicintyper, som er såvel sløvende som socialt invaliderende. Derved har jeg gennem mindst 12 år været plaget af smerter fra en fejlstillet halshvirvel, forårsaget af et slag mod halsen. På røntgenbillederne af min hals ses at de øverste halshvirvler er fejlstillede som efter et slag mod venstre side af halsen.

Fejlbehandlingen skyldes sandsynligvis umiddelbart at den fejlstillede halshvirvel ikke er skriftligt kommenteret på røntgendiagnoserne, og røntgendiagnoserne er det eneste som går videre til den praktiserende læge. Således har den læge som jeg har nu for nylig kommenteret at det er enestående, at der ved den lidelse so jeg har, endog gennem de 10 års nytteløse behandling ikke er foretaget scanning af halsen. Min tidligere læge John Caludan, lægehuset i Tinglev gav mig i 2001 den usande information at der var foretaget scanning af halsen.

 

For en person som mig, der altid har været et aktivt menneske er sådan noget en utrolig og nedværdigende oplevelse. Jeg kan ikke tage stilling til hvad domstolen vil gøre ved de personer som er inplicerede i denne sag, idet at de pågældende ret sikkert udfører deres øvrige erhverv godt og samvittighedsfuldt, eller er velansete. Jeg bærer heller ikke personligt nag til nogen af dem, idet at jeg selv er klar over at man kan tage fejl eller blive foranlediget dertil.  

Denne sag i kombination af en række uberettigede indkomstfratagelser, som dokumenteret i bilag 1. forekommer som om at kræfter i sundhedsvæsnet har fundet en opgave i at gøre mig uegnet til arbejdsmarkedet eller invalidere mig. Denne sag har sin berettigelse, af den grund, at der i sagen er dokumenteret at sundhedsvæsnet har tilstræbt at overse den ledskade som er på mine halshvirvler.

 

En sandsynlig årsag til skaden:

Med den viden og dokumentation som jeg har nu, så forekommer det mig mest sandsynligt at skaden på min hals er opstået i 1992, hvor at jeg efter flere forsøg fangede en person på min daværende virksomhed Flensborgvej 105 6360 Tinglev, han havde da igennem ca. 2 år generet mig og min kone ved at lave støj om natten på ejendommen. Jeg fik tilkendt erstatning for svie og smerte idet at skadevolderen med vold, såsom slag på venstre side af halsen med en pæl samt et par andre knubs, modsatte sig tilbageholdelse indtil politiet afhentede ham. Min anklage er ikke rettet mod denne person, idet at skaden også kan være sket langt tidligere og denne årsag har for mig ingen betydning nu.

Det er min formådning og mit håb at ved den forestående MR scanning af hoved og hals, at lægerne dermed kan fastlægge hvor mange år at mine halshvirvler har været fejlstillede.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kurt Christian Aggesen