Den 26.06.09: Tilføjelse til følgende materiale:

 

Det er altså ret meget chokerende, hvad litteraturen herunder indeholder. For det første, at vi næsten intet ved om emnet idag. Dernæst kan den ene bog beskrive en givet emne positivt, medens at samme omtales negativt i den næste bog. Informationerne er vigtige, de skal bearbejdes så at den sande og brugbare information tilføres vore nuværende viden. For mig at se viser emnerne, at man her fra jorden har kunnet udøvet påvirkning på astronomiske forhold. Den viden forekommer mig nødvendig, når at man som nutildags, som bekendt sender raketter, satelitter og den slags ud i rummet.

 

 

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 25. juni 2009 16:14
Til: 'redaktionen@videnskab.dk'
Emne: Lidt rodet, men vigtigt for mig at meddele, som meddelt pr. tle.

 

For mig det mest interessante, var/er den snorlige vej på den lille ø, lokalt historiekyndige fastholdt at denne var præstens, trods ubenyttet i århundreder ses og fornemmes den klart, endnu nu til dags.  Hvad er den? Nu kan jeg sige hvad Pastor Jacob Olufsen Abild mente med Skjoldes Trojaborrige vand: Det er en gammel betegnelse for de enestående atmosfæriske forhold dette sted: tray betyder tragt, og henviser til at Ø’en står i forbindelse med jetstrømmen. Jetstrøm er luftkorridorer med ekstrem høj vindhastighed. I oldtiden eller indtil lidt forinden 1200- tallet ved man at disse luftkorridorer benyttedes.

 

 

Toringo, Mallesø, Jussø eller Jusse; iersie, Eden, Ydun, Edinsburg, Edensborg, osv. samt Isi’d’oro, Øen vi kommer fra og hvorfra man kan lette. Jeg har selv for kort tid siden taget fotos hvor jetstrømme ses nær vandoverfladen på søen! Thors’ ø, Boringholm benytter staten at henvise til Bornholm, af info fra Ringsted Amt ses betegnelsen også, og de geografien er Ø’en, altså Bo- ring(sø)-holm.

 

Beklager, jeg har først fundet ud af det her for et par dage siden, og jeg behøver at dele det med nogen.

 

 

 

 

Mvh Kurt Aggesen

 

 

 

Morten, jeg sidder og råder med formulering af et brev som bliver for omfattende, nu: På præstens vej på ø’en i Valsølille sø benyttedes køretøjer som havde bedre egenskaber end kendes nutildags, bl.a. kaldet Auto Sacramentales. I Spaniens dyrkes den slags meget, men uden at de er ægte sacramentale .

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 22. juni 2009 13:28
Til: 'morten.axboe@natmus.dk'
Emne: Auto sacramentales

 

Den slags køretøjer,  Auto sacramentales, de ægte og jule’s spand, de dukkede op på ø’en i Valsølille sø. Foreløbigt har jeg fundet henimod 100 stk historisk litteratur/håndskrifter, som under forskellige stednavne omhandler dette helt specielle emne fra Nordens olymp, tyskromerne ville have fat i det, det sakrale fik de ikke magt over, men det er der.

 

Beklager jeg måtte sende denne korte info, den tre-siders med kildeinfo ol. drillede mig.

 

 

 Meget aktuelt, evt. kan biler komme til at køre vægt og friktionsfrit, det lod sig gøre tidligere.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kurt Aggesen

 

 

Romerne slørede fakta, men der er eet sted i verden hvorfra de ægte kom, ø’en.  Ø’en omtales under ca. 50 forskellige betegn/stavemåder.

 

 

 

Titel  

a) Albricus de Rosate [1217] de integumentis Fabularum. - b) Liber geographicus anonymi de partibus orbis terrarum. - c) De Olympiadibus, lustris et jubilæis quædam, ut et excerpta ex Isidoro Hispalensi. - d) Beda de diversitate annorum nominum, subjunctis quibusdam de Fabula, historia et aliis disciplinis. - Cod. chart.; rubris et marginibus miniatis; nonnullis recentioribus manibus ad calcem tractatuum adscriptis. - Frid Rostgaard emit Venetiis 1699.

 

Og

 

Titel  

[Expositio hymnorum totius anni diligentissime recognitorum, multis elucidationibus aucta]

 

Samt fra en af Hans Gram’s samlinger:

 

 

f. 44v: "Laurentius Valensis contra pontifices"

 

f. 45v-50v: "Vibius Sequester: De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus per literas liber"

 

 

 

 

Øen Isore nævnes også hos Sven Aggesen, som stedet hvor kongerne valgtes og kronedes, senest læste jeg at historikerne mener det er Isore hage, spidsen på NV-slælland. Betegnelserne Isidora, Isidore og Isore ses alle at være benyttet om Isla de oro, dvs. ø’en vi kom fra. Med sikkerhed har jeg også sporet at stedet kaldtes nordens olymp eks:  Valent. Erici Pontoppidani Norvegia triumphans; de filia sua Isoge, e faucibus Svecorum erepta et matri suæ Norvegiæ restituta. , o-lymp eller o-lump er som den ringformede sø omkring ø’en, eks. Ringier, Ringii, Ringstadensis osv. dækker også Laterensis Urbs-litteratur. Byen Ringsted er af nyere dato, Ringsted’s navn gjalt for denne nuværende by først efter mange år senere, men blev tillagt decentralt, for at vildlede nysgerrige.

 

 

 

 

 

Aktuelt, det jeg vil svarer til

 

 

Opstilling  

Vilh. Bruuns samling 8°

Titel  

Viise om Hr. Henrik, hvorlunde han friede Rigets Stridsmænd fra en svar Trældom de havde udstanden i mange Aar, med at skaffe Vandet ud af Skioldungens Flyehavn ... / [Hans Chr. Sneedorff]

Trykkested og -år  

Kbh., 1784

Se endvidere

 

 

Tvende Lystige Borgestu Vijser : den Første: Ørnen sidder paa høyen Hald, etc. Siungis med sin gamle Thone : den Anden: Hvorledis Riber Ulf locker sin Hoszbondis, Her Iver Skioldsøns Daatter, hvilcken Her Iver klager for Kongen, og Kongen lader Riber Ulf beligge paa Ulfsborrig ved Ribe, og paa det sidst indtager Huuset, og biæder Ulven som lader Livet i Løbet, og fanger saa sin rette Løn som var forskylt : Riber Ulf var en liden Hofdreng, &. Siungis som: Paris hand var saa liden en Dreng, etc.

 

[S.l.], 1697

 

 

 

 

 

Danmark besidder verdens betydeligste lokalitet, det er Valsølille sø og dens ø. Informationerne derom tilsløredes under det tysk-romerske herredømme. Tyskromerne forsøgte i flere århundreder at benytte dens egenskab, det var forgæves. Mine on-line fotoalbum derfra viser nogle af øens overjordiske egenskaber, tilmed kommer at med vilje har tilbageholdt få billeder hvor motivet siden viste sig at indeholde  en meget kær person. Ja person er så meget sagt, men altså det var hvad der ligner en figur af julemanden, ret lille men altså en julemand som trods han hviler, på billedet ser selvsikker ud.. Billedet tog jeg i Janur febr. Md, jeg anså skikkelsen som en spøg nogen havde placeret et specielt synligt sted på øen, men efterfølgende meget grundige billedanalyser og målrettede fotografier tyder på at det er skikkelsen er fra øen. Mest genkendelig er skikkelsens spidshat, skæg og kjole, ordet jule kommer nok af kjule fra kjole, (julemands)kjortel.

 

 

 

 

Do. er foreløbig info, jeg mener vi har en god opgave derved. Ifølge anviste litteratur kan  køretøjer bevæges friktionsfrit, dvs. uden energiforbrug. Men så skal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.

 

 

Det som  den rigtige (k)julemand benyttede, var noget tilsvarende som der beskrives om auto sacramentales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstilling  

NKS 1625 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

 

Forf./Arkivskaber  

Pontoppidan, Valentin Erik

 

 

Titel  

Valent. Erici Pontoppidani Norvegia triumphans; de filia sua Isoge, e faucibus Svecorum erepta et matri suæ Norvegiæ restituta.

 

 

Produktionsår  

[16??-1831].

 

 

Omfang  

(1)

 

 

Proveniens  

Indlemmet i KB mellem 1788 og 1831.

 

 

Emneord  

Historie. Norden. Norge. Politisk historie. Enkelte emner

 

Opstilling  

Thott 363 folio . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

 

Forf./Arkivskaber  

Schneidewein, Johann, 1519-1572

 

 

Forf./Arkivskaber  

Forster, Valentin 1530-1609 jurist

 

 

Titel  

Jo. Schneidewein Commentariis in Institutiones 1563 : Acced. Codicis IVtus liber a Valent. Forstero publice enarratus Witteb. 1564

 

 

Produktionsår  

[15??-1785].

 

 

Omfang  

(1 bd.)

 

 

Proveniens  

Otto Thott (1703-1785) / Indlemmet i KB 1787

 

 

Emneord  

Retsvidenskab / Jura. Retshistorie. Romerret

 

 

 

 

 

Post 002116354 ud af KGL01

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

35,-88 4°

Opstilling  

Magasin, Danske Afdeling KBS : Fjernmagasin : Bibliotheca Danica - Retropost

Titel  

Series dynastarum et regum Daniæ, a Skioldo ad Gormum Grandævum : Antea a. Chr. 1664 secundum monumentarum Islan dicorum harmoniam deducta et concinnata, nunc recognita, multum aucta et in lucem emissa

Trykkested og -år  

Hafnia, 1702

Omfang  

(XVIII, 518 s.)

Ref. til materiale  

Bibliotheca Danica

Indholdsnote  

Hermed indbundet: a) Universi Septentrionis antiquitates, seriem dynastarum et regum Daniæ, a primo eorum Sckioldo Odini filio ad Gormum Grandævum Haraldi Cærulidentis patrem, exhibentes etc. Hafn., 1705

 

b) Trifolium historicum, s. Disp. historico-chronologico-critica de Daniæ regibus Gormo Grandævo, haraldo Cærulidente, et Sveno furctæ Carbæ : In supplementum Seriei regum Daniæ-edita. - Hafnia, 1707

Note  

Desuden 1 eks.: Hielmst. 2044 4°

Forfatter  

Torfæus, Thorm.

Emneord  

Historie. II

 

Danmark

Emnekoder  

35,-88

 

 

 

 

 

Opstilling  

Vilh. Bruuns samling 8°

Titel  

Viise om Hr. Henrik, hvorlunde han friede Rigets Stridsmænd fra en svar Trældom de havde udstanden i mange Aar, med at skaffe Vandet ud af Skioldungens Flyehavn ... / [Hans Chr. Sneedorff]

Trykkested og -år  

Kbh., 1784

Omfang  

(8 s.)

Ref. til materiale  

Bibliotheca Danica

 

Bibliotheca Danica

Note  

Desuden eks. i Svend Grundtvigs Samling. 18. Bd. Flyveblade

Forfatter  

Sneedorff, Hans Chr.

Emneord  

Gerner, Henrik

Emneord  

Historie. II

 

Sprogvidenskab

 

Personalhistorie

 

Episke og lyriske Digte

Emnekoder  

54,-34

 

 

 

 

 

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

AV-DA-MF 1105 53,-109 8°. Søges og bestilles som: Karen Brahes Flyveblade (Bd. 3 Nr. 29)

Opstilling  

Magasin, Danske Afdeling KBS : Fjernmagasin : AV-DA-MF 1105

Titel  

Tvende Lystige Borgestu Vijser : den Første: Ørnen sidder paa høyen Hald, etc. Siungis med sin gamle Thone : den Anden: Hvorledis Riber Ulf locker sin Hoszbondis, Her Iver Skioldsøns Daatter, hvilcken Her Iver klager for Kongen, og Kongen lader Riber Ulf beligge paa Ulfsborrig ved Ribe, og paa det sidst indtager Huuset, og biæder Ulven som lader Livet i Løbet, og fanger saa sin rette Løn som var forskylt : Riber Ulf var en liden Hofdreng, &. Siungis som: Paris hand var saa liden en Dreng, etc.

Trykkested og -år  

[S.l.], 1697

Omfang  

(8 upag s.)  : Titelvign.

Ref. til materiale  

Bibliotheca Danica

Emneord  

Literatur

 

Episke og lyriske Digte

Emnekoder  

53,-109

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

Opstilling  

Udtaget småtryk 37,-315 8°

 

 

Opstilling  

Magasin, Danske Afdeling KBS : Fjernmagasin : Bibliotheca Danica - Retropost

 

 

Titel  

Die Skioldunger; Am völkerbeglückenden ersten November 1828

 

 

Trykkested og -år  

Altona, 1828

 

 

Omfang  

(2 Bl.)

 

 

Ref. til materiale  

Bibliotheca Danica

 

 

Forfatter  

v. Lindenfels, Jos. Bened.

 

 

Emneord  

Historie. II

 

 

 

Danmark

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

Opstilling  

186, 175. Opstillet som storfol.: C 90

 

 

Opstilling  

Magasin AES NJ112 : Fjernmagasin : 186, 175 00309

 

 

Titel  

Schema genealogicum ... Friderici, Svethorum ... Regis ... nec non Hassiæ Landgravii ... Stemma ... ab Ynglingis, Skioldungis, Carolingis, Folkungis ... repetens et rite deducens / Adornatum à K. S.

 

 

Trykkested og -år  

[s.l.], [s.a.]

 

 

Omfang  

(1 bd.)

 

 

Forfatter  

S., K.

 

 

Emnekoder  

186, 175

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

1  

 

  

Studniczka, Franz

Die Siegesgöttin, Entwurf der Geschichte einer antiken Idealgestalt : Akademische Antrittsrede gehalten am 16. Januar 1898 im Skioptikon-Hoeresaal der Universitaet Leipzig in erweiteter Bearbeitung

1898

Magasin NJ112( 1/ 0)

 

 

 

 

 

 

  

Bachonis, F. Rogerii

De his quæ mundo mirabiliter eveniunt: ubi de sensuum erroribus, & potentiis animæ, ac de influentiis cælorum : de mirabili potestate artis et naturae, ubi de philosophorumlapide : hæc opuscula Orontius F[ineus] deligenter recognoscebat, & in suam redigebat harmoniam / F. Rogerii Bachonis, libellus ; F. Claudii Cælestini opusculum

1542

Nørre Allé( 1/ 0)

 

2  

 

  

Gregorius I

Gregorii Papæ Homilia quadraginta de diversis lectionibus Evangelii deligenter castigatae & in marginibus annotata cum duabus tabulis predicantibus admodum utilibus

1517

Manuskripter og Boghistorie( 1/ 0)

5  

 

  

Angelus de Clavasio

Summa Angelica de casibus conscientiæ, cum quibusdam novis et opportunis additionibus / per Angelum de Clauasio compilata deligenter recusa ac emendata

 

 

 

 

 

 

Opstilling  

Additamenta 225 folio . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Magnússon (Magnussen; Magnæus), Finnur (Finn), 1781-1847, gehejmearkivar, oldforsker

Forf./Arkivskaber  

Wiedewelt, Johannes 1731-1802 billedhugger

 

Friis, Steen$c1808-1875 stiftsskriver (DBL)

Titel  

Af Finn Magnussens Udkast, Optegnelser og Samlinger vedrørende nordisk Oldtidsvidenskab. (Købt paa Finn Magnussens aktion.)

Produktionsår  

[18??].

Omfang  

(1)

Indhold  

1) Om Afbildninger af Valjyrierne. 2. S

 

2) Noticer over Ehrenbergs Maleri "Balders Død" m.m. af Wiedewelt. 5 S.

 

3) Om Benævnelsen Skjoldunge som egentligst tilhørende Danmarks Konger og deres nærmeste Slægtninge, saaledes som den forekommer i de ældste Skjaldes Digte. 10 S.

 

4) Om Frankernes Slægtskab med Nordboerne. Optegnelser og Notitser angaaende Udgaven af Sverres Saga. 7 S.

 

5) Optegnelser m.m. vedkommende Det nordiske Oldskriftselskabs forehavte nye Udgave af Heimskringla.

 

6) Optegnelser m.m. vedkommende Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed og Tidsskrift for nordisk Oldkyndighed. (Herimellem Breve fra C. Rafn, Gordon Macdougall, C. Paludan-Müller, C.G. Fabricius i Stralsund.)

 

7) Om det oldnordiske Skakspil. 22 + 5 S.

 

8) Forsøg til Forklaring over nogle Steder af Ossian. 4 S.

 

9) Noget mere om Krudtets Oprindelse i det 13. Aarhunderde. 3 S.

 

10) Om et ved Largs i Skotland fundet kostbart Spænde med tvende Runeindskrifter. 14 S.

 

11) Optegenlser og Notitser angaaende Ugaven af Sverres Saga.

 

12) Udsigt over den kaukasiske Menneskestammes ældste Hjemsted og Udvandringer samt over den nordiske Mytologi. Forelæsninger. 178 S.

 

13) Verdens-Slangen, en ældgammel østerlandsk og nordisk Mythe.

 

14) De 3 store Norner.

 

15) Jomsvikinga- og Knytælinga-Saga anmeldte. 33 S.

 

16) Afhandlinger af sprogvidenskabeligt Indhold.

 

18) Om Helgenskrinene i Odense. 4 S.

 

19) Recensioner, Responsa, m.m.

Proveniens  

Københavns Universitetsbibliotek / Indlemmet i KB 1938

 

 

Opstilling  

Thott 1758 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Titel  

Saga af Horde ok Holmveriar.

Produktionsår  

[15??-1785].

Omfang  

(1)

Proveniens  

Otto Thott (1703-1785) / Indlemmet i KB 1787. Bibl. Lang. 470

Emneord  

Litteratur. Norden. Islandsk. Sagaer. Historiske

 

 

 

Opstilling  

NKS 1771 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Titel  

Variantes Lectiones in Holmveria-Sagam inter exemplar impressum & Membraneam Magnæi No 556, 4to.

Produktionsår  

[16??-1831].

Omfang  

(1)

Proveniens  

Indlemmet i KB mellem 1788 og 1831. Bibl. Suhm

Emneord  

Litteratur. Norden. Islandsk. Sagaer. Historiske

 

 

 

 

 

Opstilling  

NKS 173 folio . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Longuerue, abbed

Titel  

Reparos sobre la Chronica de Isidoro Pacensi cotejada con los Autores Arabigos. Traduccion del Orig. Frances del Abate Longuerue.

Produktionsår  

[16??-1831].

Omfang  

(1)

Proveniens  

Indlemmet i KB mellem 1788 og 1831.

Emneord  

Historie. Nyere tid. Spanien. Politisk historie

 

 

 

Opstilling  

GKS 2094 kvart . Boks . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Albricus de Rosate

Forf./Arkivskaber  

Beda

Titel  

a) Albricus de Rosate [1217] de integumentis Fabularum. - b) Liber geographicus anonymi de partibus orbis terrarum. - c) De Olympiadibus, lustris et jubilæis quædam, ut et excerpta ex Isidoro Hispalensi. - d) Beda de diversitate annorum nominum, subjunctis quibusdam de Fabula, historia et aliis disciplinis. - Cod. chart.; rubris et marginibus miniatis; nonnullis recentioribus manibus ad calcem tractatuum adscriptis. - Frid Rostgaard emit Venetiis 1699.

Produktionsår  

[12??-14??].

Omfang  

(1)

Note  

Illumineret

Proveniens  

Frederik Rostgaard (1671-1745) 1699 / Christian Danneskiold-Samsøe (1702-1728) (Kat. p. 407, nr. 103) / Indlemmet i KB 1732.

Emneord  

Historie. Verdenshistorie. Samlinger

 

 

 

 

 

Opstilling  

Thott 1095 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Rostgaard, Frederik, 1671-1745, filolog, håndskrift- & bogsamler, geheimearkivar

Forf./Arkivskaber  

Isidorus Hispalensis ca. 560-636 encyklopædiforfatter, teolog, ærkebiskop, helgen

 

Langebek (Langebeck), Jacob 1710-1775 historiker, etatsråd

 

Knud I den Store ca. 1000-1035 konge

 

Junius

 

Wynfleda

Titel  

a: Fragmentum linguæ theotiscæ, ex libello Isidori Hispalensis in linguam theotiscam converso, ex Codice bibliothecæ Colbertinæ descriptum 1697 manu Langebekii (vide Catal. p. 581, No. 536) ; b: Ej. lettres a Msr. Sparvenfeldt, concernant l’Edition de Tatien et du fragment d’Isidor publice par Palthenius; manu Langebekii ; c: Canuti Regis charta manu Rostgaardi ; d: Dictionarii Anglo-Saxonici ex Mstis. Junii per eundem Specimen ; e: Evangelicæ historiæ perscripta idiomate Danico-Saxonico per eundem Specimen ; f: Testimonium Wynfledæ per eundem ; g: Junii Notulæ ad Rythmum Anonymi de vita Sti. Annonis

Produktionsår  

[1685-1745].

Omfang  

(1)

Note  

Samling af afskrifter foretaget af Rostgaard

Proveniens  

Frederik Rostgaard (1671-1745) / Otto Thott (1703-1785) / Indlemmet i KB 1787

Emneord  

Sprogvidenskab / lingvistik. Oldtysk, oldengelsk, gotisk

 

 

 

Siörvnn-Odda Draumar, i.e. Somnium Oddi Astronomi (E Magnæi Msto chart. No. 563 4to)

 

NKS 1006 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

Titel  

Transactio (Siørødensis) Christiani IVti et Gustavi Adolphi 1613. Acced. Danmarks Pines Historie, it. alia ad historiam Friderici III et Friderici IVti

Produktionsår  

[1700-1800].

Omfang  

(1)

Note  

Afskrift, vist nok for Suhm

Proveniens  

Peter Frederik Suhm (1728-1798). Indlemmet i KB 1798.

Emneord  

Historie. Norden. Danmark. Politisk historie. Blandede samlinger. Anonyme. Om 1600-1799 / 17.-18. årh.

 

 

GKS 3526 oktav . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

Forf./Arkivskaber  

Weschau, Sam. de, 18. årh.

Titel  

Sam. de Weschau nya Siö-Calendarium eller gamla norska Runstaffuen tilegnet den tilkommende Kong Christian VII. 1747.

Produktionsår  

[

-

].

Omfang  

(1 bd.)

Proveniens  

Indlemmet i KB senest 1787

Emneord  

Eksakte videnskaber. Astronomi. Kronologi, almanakker, kalendere

 

 

 

 

 

6  

Øverst på formularen

 

Nederst på formularen

  

Sigfrid, Isaac

Theological theses : containing the chief heads of the Christian doctrine, deduced from axioms; composed and publickly defended in presence and under the direction of the very Reverend and most judicious John Henry Ringier, V.D.M. and professor of controversial divinity in the academy at Bern. By Isaac Sigfrid, of Zoffingen in Bern, and Daniel Wyttenbach, of Bern, in order to obtain the honour of the S. Ministry. 1747. (Translated from Latin.) To which is added a discourse by Gerrit Lydekker. A.B

1766


Link til elektronisk udgave. Adgang: KUBIS + universitetshospitaler

7  

Øverst på formularen

 

Nederst på formularen

  

Downame, Ge.

Die Prob Abrahams, das ist Eine Erklärung über I Mos. 22, 1-12, darinnen die gantze Action umbständlich erkläret ... ; Aus dem Englischen übersetzt von Moritz Ringier

[1665]

Magasin AES NJ112( 1/ 0)

 

 

 

 

 

 

 

E don. var. 1 folio, [9] Tomus K (Tomus 8) . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

Forf./Arkivskaber  

Bartholin, Thomas, 1659-1690, antikvar, professor ved KU 1677-1690 (DBL)

Forf./Arkivskaber  

Magnússon (Magnussen; Magnæus), Árni (Arne; Arnas) 1663-1730 arkivsekretær, samler, professor ved KU 1694-1730

Titel  

[Manuscripta Bartholiniana, Del 1 ("Collectanea" [1. rk.]), 9:], Tomus K. Afskriver ved Árni Magnússon (undtagen s. 12-20).

Produktionsår  

[16??].

Omfang  

(1 bd., 294 pag. bl.)

Indhold  

1) Encænia templi Gunslosani territorii Gothoburgensis, anno 1191 celebrata. Afskrift efter et Haandskrift tilhørende Professor Winsløv i Lund. S. 1-3.

 

2) Nogle Indskrifter i Roskilde Domkirke. S. 3-5.

 

3) Nogle Indskrifter i Lunds Domkirke. S. 5-6 og 21-22.

 

4) Registrum veterum litterarum capituli Lundensis, factum 1494. Afskrift. S. 7-20.

 

5) Udtog af forskellige Aktstykker vedrørende Lunds Domkirke, samlede af Professor Andreas Stobæus i Lund. S. 23-24.

 

6) Optegnelser om Begravelserne i Ringsted Kirke. Efter en Pergamentstavle i Kirken. S. 25-26.

 

7) Optegnelser om Begravelserne i Sorø Kirke. Efter en Pergamentstavle i Kirken. S. 26-32.

 

8) Ærkebisp Absalons Genealogi og Gravskrift. S. 32-36.

 

9) Catalogus abbatum Sorensium. S. 36-40.

 

10) To Breve til Danmarks Kirkehistorie, af Febr. 1317 og 18. Jan. 1513. Afskrifter efter originaler hos Biskop Kingo. S. 40-43.

 

11) Kardinallegaten Thomas’ Afladsbrev, rettet til Præsten Peder Bang, 9. Juli 1516. Efter Original hos Pastor Jens Zeuthen. S. 43-49.

 

12) Aktstykker og Breve vedrørende Dueholms Kloster. Efter et Haandskrift i Jens Rosenkrantz’s Bibliotek. S. 49-56.

 

 

 

Opstilling  

E don. var. 1 folio, [5] Tomus F . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Bartholin, Thomas, 1659-1690, antikvar, professor ved KU 1677-1690 (DBL)

Forf./Arkivskaber  

Magnússon (Magnussen; Magnæus), Árni (Arne; Arnas) 1663-1730 arkivsekretær, samler, professor ved KU 1694-1730

 

Torfæus (Torffueson; Torfason; Torfvesøn), Thormodus (Thormódur; Thormod) 1636-1719 historiker

Titel  

[Manuscripta Bartholiniana, Del 1 ("Collectanea" [1. rk.]), 5:] Tomus F. Afskrifter ved Thomas Bartholin og Árni Magnússon. Består af 6 særskilt paginerede dele.

Produktionsår  

[16??].

Omfang  

(1 b., 492 bl.; afsnitvis paginering)

Indhold  

1) Antiquitates rerum Danicarum. Afskrift efter Del af et Haandskrift i Universitetsbiblioteket, hvis fulde Titel er: Consignata et relicta a D. M. Jona Jac. [Venusino] de originibus populorum et vocabulorum Danicorum. Del 1, S. 1-80.

 

2) Thormod Torfæus: Series dynastarum et regum Daniæ a Schioldo ad Svenonem Estridium, 1664 (Udkast). Afskrift efter Det Kongelige Biblioteks Eksemplar [= ...] og efter Randnoter i Forfatterens eget Eksemplar. Del 2, S. 1-102 (= 81-189).

 

3) Catalogus monarchorum et regum Daniæ juxta tenorem annalium Islandicorum conscriptus. Del 2, S. 103-109.

 

4) Thomas Bartholins Excerpter af engelske Bøger til Oplysning især af dansk Historie. Del 3, S. 1-753.

 

5) Liber daticus ecclesiæ et capituli Lundensis. Afskrift efter et Haandskrift paa Det Kongelige Bibliotek. Del 4, S. 1-63.

 

6) Registrum reliquiarum et litterarum ecclesiæ Lundensis (1425). Afskrift efter et Haandskrift paa Det Kongelige Bibliotek [= ...]. Del 5, S. 1-37.

 

7) Aktstykker vedrørende Vidskøl Kloster. Efter en Afskrift af en Transsumpt. Del 6, S. 1-29.

 

8) Afskrifter efter Breve i Roskilde Kapitels Arkiv. Del 6, S. 35-116 og 131-135.

 

9) Liber daticus Roskildensis. Afskrift efter et Haandskrift i Universitetsbiblioteket. Del 6, S. 117-124.

 

10) Afskrifter efter Breve i Kancelliarkivet. Del 6, S. 139-143 og 192-200.

 

11) Afskrifter efter Breve i Vor Frue Kirkes Arkiv i Kjøbenhavn. Del 6, S. 151-178.

 

12) Missale Lundense, 1514. Afskrift af Brudstykker af det efter et Pergamentseksemplar i Biskop Hans Baggers Bibliotek. Del 6, S. 179-188.

 

13) Afskrifter eftre Breve i Vor Frue Kirkes Arkiv i Aarhus. Del 6, S. 188-191.

 

14) Thomas Bartholins Excerpter til nordisk Kirkehistorie. Del 6, S. 203-215 (= 901-913).

 

15) Tre Breve af 1506, 1508 og 1516 om en Strid imellem Abbed Niels af Tvis Kloster og Predbjørn Podebusk. Afskrifter. Del 6, S. 227-236.

 

16) "Ius ecclesiasticum", Biskop Arnes islandske Kristenret. Latinsk Oversættelse af Árne Magnussen. Del 6, S. 239-286 (=937-984).

Note  

Afskrifter. På latin, dansk, norsk, islandsk

Proveniens  

Arni Magnusson m.fl. / Thomas Bartholins enke Anne Tisdorph (1663-1744) / Københavns Universitetsbibliotek 1739 / Indlemmet i KB 1938

 

 

 

 

   

 

Online Link  

Link til elektronisk udgave. Adgang: KUBIS + universitetshospitaler

Varianttitel  

Liturgies., Breviaries.

 

Expositio sequentiarum totius anni diligenter recognita et aucta

Trykkested og -år  

Rothomagi : per Magistrum Petrum violete, impressarum eadem in vrbe commorantem, impensis Guerardi vvansfort i.e. wansfort bibliopole in ciuitate Eborum moram gerentis, anno dni Millesimo quingentesimo septimo 1507 qui decima die Iunii expositio finit feliciter

Serie  

Early English books online

Note  

Title from STC. Imprint from part 2 colophon

 

In two parts; part 2, "Expositio sequentiarum totius anni diligenter recognita et aucta", has separate title page and register

 

Both titles omit "ad usum Sarum" as perhaps not necessary for sale in York. See also STC 16128.2--Cf. STC

 

Imperfect lacks part 1 title page

 

Reproduction of the original in the Bodleian Library

Korp.  

Catholic Church

 

Catholic Church

Emneord  

Catholic Church

 

Catholic Church

 

 

 

 

 

Link til elektronisk udgave. Adgang: KUBIS + universitetshospitaler

 

 

 

Titel  

A catalogue of the several pictures : statues, and busto’s, in the Picture Gallery, Bodleian Library, and Ashmolean Museum, at Oxford

 

 

Trykkested og -år  

Oxford : printed for N. Bull, and sold by him at the Picture-Gallery, 1768

 

 

Udgave  

A new edition

 

 

Indekseres i  

Database: Eighteenth Century Collection Online

 

 

Note  

Horizontal chain lines

 

 

 

Reproduction of original from the Bodleian Library (Oxford)

 

Opstilling  

Thott 1950 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

 

 

 

Forf./Arkivskaber  

Meyer Ringstedensis, Werner+

 

 

Titel  

Philotheca Werner Meyeri (Ringstedensis) 1639 et seqv.

 

 

Produktionsår  

[15??-1785].

 

 

Omfang  

(1)

 

 

Proveniens  

Otto Thott (1703-1785) / Indlemmet i KB 1787.

 

 

Emneord  

Meyer Ringstedensis, Werner

 

 

Emneord  

Historie. Norden. Danmark, Slesvig, Holsten, Island, Norge. Personalhistorie. Enkelte slægter og individer

 

 

 

 

 

 

 

 

GKS 3553 oktav . Boks . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

[Autores varii]

Forf./Arkivskaber  

Marinus Siculus, Jacobus 15. årh. skriver

 

Rubeus Venetus, Antonius 15. årh. skriver

 

Aurispa, Johannes 1376 – 1459 italiensk historiker og lærd

 

Guarini, Baptista 1434-1513 "cavalier; taliensk digter

 

Strozzi (Strotius), Tito Vespasiano 1424-ca. 1505 italiensk digter

 

Mabilius de Novate ca. 1440-1479 italiensk digter

 

Cosmicus (Cosmico), Nicolaus Laelius (Niccolò Lelio) 15. årh.(?) italiensk digter

 

Philelpho, Francesco 1398-1481 italiensk humanist, filosof

 

Xenofon (Xenophon) 431-ca. 350 f. Kr. græsk historiker

 

Tiphernas (Tiphernes; Tifernas; Tiphernas), Gregorius 1414-ca. 1462 italiensk humanist, taler

 

Lukian (Lucianus; Lukianos) 120-efter 180 græsk retoriker, satiriker, forfatter

 

Rinucius Aretinus ca. 1395-1450 italiensk humanist, oversætter fra græsk

 

Plinius Cæcilius Secundus (minor), Gaius ca. 61-114 e. Kr. romersk politiker og forfatter

 

Salutati (Salutatus), Coluccio (Colutius) 1331-1406 italiensk humanist

 

Sagarelli Parmensis, Johannes italiensk digter

 

Petrarca, Francesco (Franciscus) 1304-1374 humanist, digter

 

Dante Alighieri 1265-1321 italiensk digter

 

Apicius, Marcus Gavius 1. årh. e. Kr. romer, tillagt forfatterskabet til en romersk kogebog

 

Valla (Valensis), Lorenzo (Laurentius) 1407-1457 italiensk humanist og filosof

 

Gallus, Cornelius 70-26 f. Kr. romersk digter

 

Vibius Sequester 4. årh. e, Kr. romersk geograf

 

Guido Pisanus d. 1169 geograf, udgiver af Anonymus Ravennas

 

Fulgentius, Fabius Planciades ca. 500 e. Kr. romersk mytograf

 

Æsopus 6. årh. f. Kr. græsk fabeldigter

 

Hippokrates (fra Kos) ca. 460-ca. 377 f. Kr. græsk læge

 

Perottus, Nicolaus 1430-1480

 

Alberti (de Albertis), Leon Battista 1404-1472 italiensk arkitekt

 

Victor, Sextus Aurelius ca. 320-ca. 390 romersk historieskriver

 

Cicero, Marcus Tullius 106-43 f. kr. romersk statsmand, forfatter

 

Baduarius (Baducarius), Jacobus d. 1451 ærkebiskop af Spoleto

 

Aristoteles, (Pseudo-)

 

Nannus, Hieronymus

Titel  

[Excerpta ex operibus auctorum antiquorum, et odæ, epigrammata, epitaphia poetarum recentiorum, velut: Johannes Aurispa, Baptista Guarini, Titus Vespasianus Strozzi, Mabilius Novatus/i?, Nicolaus Cosmicus, Franciscus Philelphus]

Produktionsår  

[14??].

Omfang  

(1 (ff. 124))

Note  

f. 1-2v: Tabula metrorum variorum

Note  

Jørgensen (1926) 338-341; Kristeller, Iter Italicum III, 185

Note  

Full catalogue entry of Jørgensen (1926)

Indhold  

f. 3-4v: Tr. anon.: "Xenophontis opus de virtute ac voluptate (e Memorabiliis)"

 

f. 10v-15v: Tabula abbreviaturarum

 

f. 18-23v: "Tiphernes: De scientiis et artibus"

 

f. 25-26: Tr. Rinucius: "Luciani opusculum per Aurispam ex Græco in Latinum translatum" [de Charone inferorum nauta]

 

f. 26-28v: Nonnullæ epistulæ C. Plinii Secundi atque quædam auctoritates ex epistulis Plinii

 

f. 28v-30v: "Quædam declamationes Colutii"

 

f. 31-32v: "Joannis Sagarelli Parmensis poetæ accusatio et indicium apud inferos actitata"

 

f. 32v: Petrarca: Annotatio de Laura

 

f. 33-33v: Anon.: Oratio, 1418

 

f. 34: Pius II: Epigramma

 

f. 36-40 Anon.: "De Græcorum deis"

 

f. 41-41v: Dante Alighieri: Canzone XXI

 

f. 41v: "Ant. Rubeus ad Phoebum Capellam"

 

f. 42v-44: "Excerpta ex Quinto Apicio Cælio de re coquinaria"

 

f. 44v: "Laurentius Valensis contra pontifices"

 

f. 45v-50v: "Vibius Sequester: De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus per literas liber"

 

f. 50v-52: Guido Pisanus: "Ex libris cosmographie Guidonis Ravenatis"

 

f. 52-55v: "Fabii Planciadis Fulgentii ad Calcidium Ematicum sermonum antiquorum expositio"

 

f. 56-58v: "Esopus in vita sua"

 

f. 58v: Tr. Nic. Perottus: "Hippocratis iusiurandum"

 

f. 59-60: Leo Baptista de Albertis: Dialogus Virtutis et Mercurii (cf. EJ)

 

f. 60v-61v: Litteræ C. Plinii Bebio Macro datæ (cf. EJ)

 

f. 62-82: Sextus Aurelius Victor: De viris illustribus (In fine: "Caii Plinii Secundi oratoris eximiii de viris illustribus clarissimum opusculum feliciter explicit"

 

f. 82v-83v: "Jacobi Marini Siculi heremitæ oratio" de Numa Pompilio

 

f. 84-95: "M. Tulii Ciceronis oratio pro Archia poeta"

 

f. 95-95v: "Epitaphium Sircii Polensis parasiti hystrionis festivissimi editum a domino Jacobo Baduario, qui postea fuit archiepiscopus Spalatinus"

 

f. 96-114v: "Liber Aristotelis qui vocatur cyromancia"

 

f. 115-116v: "Phrixonomia extracta de libro qui secreta secretorum appelatur, quem scripsit Aristoteles Magno Alexandro" (In fine: "Completum est de signis et moribus hominum ad Alexandrum ... ego Ant. Rubeus Venetus accuratissime scripsi ..."

 

f. 117-118: "De scientia geomantiæ quasi divina"

 

f. 118v-119: Figuræ ad tractatum precedentem spectantes

 

f. 120-123v: "Hieronimi Nanni opusculum de pullice"

Note  

Papir. ("Duo manuscripta: A, folia 62-83 continens, anno 1468 Pataviii per Fratrem Jacobum Marinum Siculum exaratum est; ms. B, quod ff. 1-64 et 84-124 complectitur, calamo currente per Antonium Rubeum anno 1479 scriptum est")

Proveniens  

Hans Gram (1685-1748) (Nr. 285) / Indlemmet i KB 1750.

 

 

 

 

 

 

Opstilling  

Ms. micro 74 . Magasin . Begrænset udlån

 

 

Titel  

Horae cum calendario, 15. årh. (Mikrofilm af Edinburgh, UL, Ms. Borland 46)

 

 

Produktionsår  

1955.

 

 

Omfang  

(1)

 

 

Note  

Mikrofilm af Edinburgh, UL, Ms. Borland 46

 

 

Note  

Håndskriftet hidrører muligvis fra Slesvig

 

 

Proveniens  

Acc. 1955/208

GKS 1812 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

Titel  

Calendarium Island. membr. s. verius Fragmenta varia diversæ ætatis ad computum pertinentia, et quidem:

Produktionsår  

[

-

].

Omfang  

(1 bd.)

Note  

Ms. micro 251

Indhold  

a) Cisio Janus c. aliis versibus memorialibus in computum; subjuncta sunt: Recensio dierum æqualium Oddi Astronomi; de motu saltuque Lunæ, cyclis Planetarum et embolismis; de Signis Zodiaci per Schemata repræsentatis, et coeteris constellationibus; divisio Philosophiæ principalis per Schemata etiam exhibita. Sequuntur nomina Sacerdotum quorundam nobilium manu multo antiquiori, anno nempe 1143, exarata; subjundta delineatione utriusque Planisphærii, cum plagis cardinalibus et nominibus ventorum principalium. Hoc Fragmentum claudit aliud planisphærium cum plagis et ventis primariis et signis Zodiaci, recentiori manu.

 

b) Fragmentum computisticum, Sec. XIV, ut videtur, exaratum, sed initio et forte etiam pluribus locis mutilum, continet autem Horas Planetarium, de partibus assis et unciæ, quatenus ad computum temporum faciunt. Duo Schemata Systematis Ptolemei et præterea Schema unum eclipsium, alterum adspectuum, necnon Schema Geographicum in zonas divisum. Arithmetica de numerationum Speciebus, quadrato et cubo. Tabula computistica secundum Bedam.

 

c) Computus alius manu multo antiquiore, sine dubio Sec. XII vergentis vel XIII ineuntis, præmisso Compendio Historiæ Biblicæ, continet vero IVtam partem Rymbeglæ s. codicem de computo, quem sequitur Ia pars ejusdem s. Blanda. Pars IIa et IIIa desiderantur, et nonnulla alio ordine collocata sunt, quam in Rymbegla typis edita. Clauditur Codex initio Calendarii cum quo cohæret. Folium unicum dictum Bócarbót, manu paulo recentiore, antiqua tamen.

Proveniens  

Indlemmet i KB senest 1787

Emneord  

Eksakte videnskaber. Astronomi. Kronologi, almanakker, kalendere

 

 

 

Opstilling  

GKS 394 folio . Boks . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Justinianus I, 482-565, byzantinsk kejser

Titel  

Justiniani Digestorum sive Pandectarum Lib. I usqve ad Lib. XXIV Tit. IIdum incl. cum Glossa in membrana, rubris miniatis et litt. init. variis coloribus pictis et maximis etiam auro ornatis : b) Pandectarum libri 14 seqventes, sive a LIb. XXIV Titulo III usqve ad Librum XXXVIII incl., etiam cum Glossa, in membrana, eadem ut videtur cum priori manu, sed picturis minus nitidis, Formaqve libri majori : In fine legitur, hanc partem ex aratam esse 1255 : c)Pandectarum s. Digestorum pars III s. libri XXXIX-L incl. cum Glossa in membrana, ejusdem cum prioribus conditionis, sed formæ primo volumini æqvalis

Produktionsår  

[5??-1713].

Omfang  

(3 bd.)

Proveniens  

Gottorp Slot (erobret 1713) / Indlemmet i KB 1735.

Emneord  

Retsvidenskab / Jura. Retshistorie. Romerret

 

 

 

 

 

Emneord  

Teologi. Liturgi

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

KBK 1-51. Diamantboks

Opstilling  

Kort- og Billedafdeling : Nærmagasin : KBK 1-51

Titel  

[Lafreris Atlas] : Geografia : tavole moderne di geografia de la maggior parte del mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine di Tolemeo con idisegni di molte ditta et fortezze di diverse provintie stampate in Rame con studio et deligenza in Roma

Trykkested og -år  

[Roma] : [Antonio Lafreri], [1544-1585]

Omfang  

1 atlas ([77] løse plancher)  : i kassette 84 x 57 cm

Note  

Kortene er udgivet fortrinsvis i Venedig og Rom i perioden 1544 - 1585 af Antonio Lafreri m.fl.

Indholdsnote  

Indhold: 26, 27, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61a + b, 62, 66, 67, 78, 80, 84, 86, 89, 90, 93, 104, 114, 130, 131, 146, 165a + b, 176a + b, 183, 185, 188, 193, 194, 200, 203, 207, 211, 221, 222, 229, 234, 235, 236, 244, 271, 282, 303, 307, 318, 321, 331a + b, 344, 352, 360, 389, 391, 396, 398, 401, 428, 436a + b, 443, 446, 453, 481, 498, 568, 588

Note  

Nummereret iflg. R. V. Tooley: Maps in Italian atlases of the Sixteenth Century. - (Imago Mundi, 1939, nr. 3, s. 12-47). (Kopi vedlagt i kassetten)

 

Titelbladet er kopi af eksemplar i Nordenskiöld-samlingen, Helsinki

 

Enkelte kortplancher er i 2 dele

Note  

Atlasset er sammensat af følgende dele: Egl.: Udenlandske afdeling, UAÆS: Geogr., 585, fol. Derudover er 18 blade udtaget fra Atlas Major, KBK 2-2, samt 9 blade, der er indgået i henholdsvis 1938, 1947 og 1951. Bladene er også katalogiseret enkeltvis

 

Alternativ nummerering i Tooleys artikel: Cop. xx henviser til en gammel nummerering i Det Kongelige Bibliotek

Forfatter  

Lafreri, Antonio

 

Lafrère, Antoine

Emneord  

Verden - Topografi

Emnekoder  

0 - 01544-1585

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

Opstilling  

NKS 1404 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

 

Forf./Arkivskaber  

Skougaard, Joh. Geo., 18. årh.

 

 

Titel  

Jus successionis prædiis Boringorum rusticis peculiare, vulgo Bornholms Vedtægt. Rothnæ 1753.

 

 

Produktionsår  

1753.

 

 

Omfang  

(1)

 

 

Proveniens  

Indlemmet i KB mellem 1788 og 1831

 

 

Emneord  

Historie. Norden. Danmark. Indre forhold. Retsvæsen. Fremstillinger efter 1683. Systematiske behandlinger

 

 

 

Opstilling  

NKS 725, 726 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Raufn, R. P.

Forf./Arkivskaber  

Pedersen, Rasm.

Titel  

Raufn’s Chronica Boringiaca eller Bornholms historiske Beskrivelse indtil 1671. 2 Afskrifter.

Produktionsår  

[1671-1831].

Omfang  

(1)

Proveniens  

Indlemmet i KB mellem 1788 og 1831

Emneord  

Historie. Norden. Danmark. Topografi. Bornholm

 

 

 

Iscrizioni, Monumenti e Vico scoperti : Con nuove Notizie sul Tempio di Diana Tifatina di Casilino, dell’ Appia, della Latina e di Pesto, sullo Encausto, lo Svolgimento dei Papiri, il Bronzo degli Antichi ed il Medo di forbirlo e conservarlo

 

 

 

1356  

 

  

Montemayor, Jorge de

La Diana

[s.a.]

Magasin, LGV( 1/ 0)

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

Opstilling  

74:1, 366

 

 

Opstilling  

Magasin, LGV : Fjernmagasin : 74:1, 366 00500

 

 

Titel  

J. Tornorupaei in [Claudiani] panegyricum dictum Honorio Augusto commentarius ; Ejusd. notatt. in somnium Scipionis

 

 

Trykkested og -år  

Paris, 1601

 

 

Omfang  

(1 bd.)

 

 

Forfatter  

Tornorupaeus, Johannes

 

 

Forfatter  

Claudianus, Claudius

 

 

Emnekoder  

74:1, 366

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

 

 

Opstilling  

nø-ce

 

 

 

 

Opstilling  

Magasin NJ112 : Fjernmagasin

 

 

 

 

Titel  

Poezii / (Ed. îngrijită, prefață și tabel cronologic de Valeriu Rîpeanu)

 

 

 

 

Trykkested og -år  

(București) : Editura pentru literatură, 1963

 

 

 

 

Omfang  

(XLIII + 170 s.)  : portr.

 

 

 

 

Serie  

Biblioteca pentru toți. 186

 

 

 

 

Note  

Originalår: (1959)

 

 

 

 

Forfatter  

Cerna, Panait

 

 

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

 

 

 

 

#

Forfatter

Titel

År

Bestil (Antal/Udlånt)

 

 

1  

 

  

Stendhal, Henri Beyle de

Chroniques et Nouvelles : L’Abbesse de Castro, Les Cenci-La Duchesse de Palliano, San Francesco a Ripa-Vanina Vanini-Vittoria Accoramboni, Le Philtre / Stendhal

1855

Magasin AES NJ112( 1/ 0)

 

 

   

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

ha-84-47

Opstilling  

Magasin NJ112 : Fjernmagasin

Titel  

Camera Urbis : dohana Ripe et Ripecte / Maria Luisa Lombardo. Liber introitus 1428

Varianttitel  

Liber introitus 1428

Trykkested og -år  

Roma : Centro di ricerca, 1978

Omfang  

(XVIV, 111 s., [3] tav.)

Serie  

Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, Nuova serie. Fonti ; 3

Forfatter  

Lombardo, Maria Luisa

Emneord  

Europa

Emnekoder  

LZFP

 

LZPI Historie, handel

 

MBOMK

 

ZPF 1350-1492

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

Online Link  

Link til elektronisk udgave. Adgang: KUBIS + universitetshospitaler

Titel  

A true, exact and impartial history of the horrid and detestable plots and conspiracies, contrived and carried on by papists : and other wicked persons, for the compassing the death and destruction of his sacred Majesty, King William III. And introducing popery and slavery, by an invasion from France. With the manner how it was a miraculously discovered, when ripe to be put in execution. Also, an account of the tryals, speeches, confessions and executions of those that have suffered for it; with their characters, from the first of them to Sir John Fenwick, who was beheaded on Tower-Hill, on an act of attainder; with the paper he left behind him: and many other things worthy of particular remark, for the information of the present and future ages

Varianttitel  

History of the plott, contriv’d by a hellish crew against the life of His sacred Majesty King William III

 

Impartial history of the plots and conspiracies against the life of His sacred Majesty, King William III

Trykkested og -år  

London : printed for Henry Nelme, at the Leg and Star, in Cornhill, MDCXCVII. 1697

Udgave  

The second edition, with additions

Serie  

Early English books online

Note  

At foot of title page: Price Bound 1 s

 

With 5 final advertisment pages

 

With an additional title page, engraved: The history of the plott, contriv’d by a hellish crew against the life of His sacred Majesty King William III

 

Caption title on p. 1: An impartial history of the plots and conspiracies against the life of His sacred Majesty, King William III

 

Reproduction of the original in the British Library

Emneord  

Fenwick, John, Sir - Early works to 1800

 

William III, King of England - Early works to 1800

Emneord  

Treason - England - Early works to 1800

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

LN 349 (mikrofilm)

Opstilling  

Magasin, Danske Afdeling LGV : Fjernmagasin : Positiv

Titel  

Egloga [!] nova et festiva de pacis foedere inter inclyta et potentissima regna, Daniæ et Sueciæ, nuper inito. In qva præter alia ... duces et alij viri generosi, celebrioresque Danicæ Nobilitatis familiæ, nec non præcipua bellicarum nauium nomina recensentur / Avtore Johanne Lavrentio Amerino Ripenti

Varianttitel  

Ecloga de Pacis foedere inter Daniam et Sveciam

Trykkested og -år  

Witebbergae, 1573

Omfang  

(1 mikrofilmspole)

Ref. til materiale  

Bibliotheca Danica

Note  

Pjece

Note  

Fotograferet efter eget eks.: LN 349 8°=Hielmst. 3094 8° (20 bl.)

Forfatter  

Amerinus, Hans Lauridsen

Emneord  

Historie. II

 

Danmark

Emnekoder  

35,-174

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

 

   

 

 

Opstilling  

GKS 123 folio (Nogle dele afleveret til Rigsarkivet 1889) . Boks . Må kun benyttes på læsesal

 

 

Forf./Arkivskaber  

Þorkelsson (Thorchillius Chrysorinus) (Therkelsen), Jón (Johannes) 1697-1759 rektor i Skálholt

 

 

Titel  

Collectio actorum ad historiam et inprimis ad statum et controversias ecclesiæ Danicæ ab anno 1531 ad 1740, qvorum præcipua sunt:

 

 

Produktionsår  

[1531-1740].

 

 

Omfang  

(1 vol.)

 

 

Indhold  

1) Tractatus habitus Hafn. 1531, ved Niels Lykke (Et Stykke af det danske Rigsraads Protocol (p. 193-227); Apogr. Trykt i N. D. Mag. VI. p. 108)

 

 

 

2) Christian IV’s Rescript om Bønnen af Prædike-Stolen 1598

 

 

 

3) Consistorii Havniensis Dom mod Christ. Dybvad 1620, reenskreven men ikke fuldført, tillige med toe ældre fuldførte Exemplarer

 

 

 

4) Forhør over Mag. Niels Svendsen Chronick 1651, uden Slutning

 

 

 

5) Conference med den Sachsen-Gothaische KirkeRaad Wilhelm Verporten (Trykt i Dän. bibl. II, p. 254-78)

 

 

 

6) Betænkning om den Catholske Religion efter K. Befalning 1674

 

 

 

7) Anonymi Forslag til et Collegium til Kirke-Sagernes Forbedring circa 1676

 

 

 

8) Nogle Papirer angaaende Vocationem Ministrorum Ecclesiæ, Skole Sager og andet s. a. i Biskop Baggers Tid

 

 

 

9) Christ. V Confirmatio der Privilegien der Deutschen Kirche 1678

 

 

 

10) Controversia Grammio-Franckiana 1698, til deels trykt

 

 

 

[11) Boisclairs Forestilling mod de Gisseys Beskyldninger 1698] (Afleveret til Rigsarkivet 1889)

 

 

 

12) Christ. Tychonii ad Jo. Steenbuchium epistola 1719 de mutatione textuum Evang. et Epist. vernacul. in nova edit. a Collegio Missionis curata 1717

 

 

 

13) Tractatus anonymi theologici argumenti, in sectiones, historicam, dogmaticam et moralem, diversus

 

 

 

[14) Samling af Documenter om Capellanen til Wefsen Oluf. Brochs Sag 1727 et 1728] (Afleveret til Rigsarkivet 1889)

 

 

 

15) Documenter om Peder Pedersen Lyndbye 1729-41

 

 

 

[16) Jens Simonsen Linds Brev til det Geheime-Conseil 1733] (Afleveret til Rigsarkivet)

 

 

 

17) Ole Risendals Brev med meere de absolutione privata et aliis rebus ecclesiasticis 1733-34

 

 

 

18) Rector Falsters Correspondance om Catechismus, Kirke-Musik (2 Afskrifter) og andet, Skolevæsenet angaaende 1735

 

 

 

19) Elieser Beyerholms Stridighed med Biskop Anchersen i Ribe 1735

 

 

 

20) Andr. Høyeri Apologia [ut videtur] for hans Diagramma de nuptiis propinqvorum, circa 1735 (36 pp.)

 

 

 

21) Magnus Hosums Spørgsmål til Biskoppen og Stiftamtmanden i Fyen, med deres Svar. 1735-1736

 

 

 

22) Christ. VI Rescript om Candid. minist. 1736

 

 

 

23) Documenter om den Stotterupske Sag i Wiborg 1736

 

 

 

24) Documenter til Ole Haldorsens Sag 1737

 

 

 

25) Hernhutiske Sager 1737-1739

 

 

 

26) Documenter i Hans Mossins Sag mod catecheterne Balslev og Rehling 1737-1738 (26:3 afleveret 1889 til Rigsarkivet)

 

 

 

27) Christ. Nold, Om Kirke Disciplinen 1738

 

 

 

28) Justina Sänglerin, Brev til Justitzraad D. B. med Orthodoxe Reflexioner derover. 1738

 

 

 

29) Doctor Jacob Benign. Winslovs Brev til sin Broder-Sön in Collegio Borrichiano med D. Wöldikes Svar. 1739

 

 

 

30) Documenter om Peder Nicolai Holstes Sag og de Pietistiske Stridigheder 1733-1740

 

 

 

31) Om D. langes vocation til Kiøbenhavn 1741

 

 

 

32) Forslag om Dansk eller Norsk Superintendent i Island med Jón Therkelsens Haand, tillige med 4 mindre betydelige Skrifter

 

 

Proveniens  

Indlemmet i KB senest 1787.

 

 

Emneord  

Historie. Norden. Danmark. Indre forhold. Kirkevæsen. Samlinger

 

 

 

Historie. Norden. Island. Kirkehistorie

 

 

Opstilling  

Thott 1678 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

 

 

Forf./Arkivskaber  

Lintrup, Søren (Severinus), 1669-1731, biskop, professor

 

 

Forf./Arkivskaber  

Rasch, Jacob

 

 

 

Bentzen, Paulus

 

 

 

Schrøder, Johannes

 

 

Titel  

Sev. Lintrupii Oratio parentalis in Exseqvias Friderici IV. b) And. Bussæi Trauerrde über K. Friderich IV. c) Jac. Rasch Oratio Jubilæo 1736. d) Jo. Schrøderi Oratio Jubilææ de felicitate Scholarum Daniæ sub imperio Oldenburgico 1749. e) Pauli Bentzen Memoria Regum e stirpe Oldenburgica eodem anno. f) C. Falster, Om den oldenborgske Stammes besynderlige Naade imod Ribe, i Anledning af Jubelfesten 1749. etc.

 

 

Produktionsår  

[1700-1785].

 

 

Omfang  

(1)

 

 

Proveniens  

D. F. Zwerg. Otto Thott (1703-1785) / Indlemmet i KB 1787.

 

 

Emneord  

Historie. Norden. Danmark. Politisk historie. Blandede samlinger. Anonyme. Om 1700-1799 / 18. årh

 

 

 

 

 

 

Opstilling  

Additamenta 41 kvart . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Lauridsen, Ægidius, 1568-1627, Rektor i Ribe

Titel  

a) Ægidii Laurentii Curriculum vitæ M. Andreæ Welleii 1616. 5 Bl. - b) Samme: Senere Afskrift (med en Tilføjelse). 8 Bl.

Produktionsår  

1616.

Omfang  

(2)

Note  

1 autograf, 1 afskrift

Proveniens  

Københavns Universitetsbibliotek / Indlemmet i KB 1938

Emneord  

Vedel (Vellejus; Welleius), Anders Sørensen (Andreas Severini), 1542-1616, historiker

 

 

 

 

Robertus Monachus

f. 1-59 (sæc. XII): Robertus Monachus: Historia Jherosolimitana. - f. 59 (sæc. XII): Epistola patriarche Jherosolimitani et episcoporum tam Grecorum quam latinorum. - f. 59-61 (sæc. XII): "Epistola regis Constantinopolitani". - f. 61-63 (sæc. XII): "Planctus Origenis ...". - f. 64-76: "Post acquisitionem Jherusalem" (i.e. Gesta Francorum Jherusalem expugnantium ca. 40-72). - f. 76 (sæc. XV): De Godefrido rege. - f. 76-77 (sæc. XV): De Balduino rege.. (cat. 1785: "Roberti Monachi Sti Remigii in Episcopatu Remensi Historia Hierosolymitana sive de expeditione in terram sanctam in 8 libros distincta, sed edito in Gestis Dei per Francos Tomo I completior. - Codex membranaceus rubris et litteris initialibus miniatis. - Subjunctus est planctus Origenis alia manu; tandemque in charta rubris et litteris initialibus miniatis Historia expeditionis Hierosolyminitanæ ab expugnatione urbis Hierosolymitanæ usque ad mortem Balduini.")

 

Opstilling  

GKS 2159 kvart . Boks . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Robertus Monachus, 1055-1122 historiker, abbed af st. Remy, Reims

Titel  

f. 1-59 (sæc. XII): Robertus Monachus: Historia Jherosolimitana. - f. 59 (sæc. XII): Epistola patriarche Jherosolimitani et episcoporum tam Grecorum quam latinorum. - f. 59-61 (sæc. XII): "Epistola regis Constantinopolitani". - f. 61-63 (sæc. XII): "Planctus Origenis ...". - f. 64-76: "Post acquisitionem Jherusalem" (i.e. Gesta Francorum Jherusalem expugnantium ca. 40-72). - f. 76 (sæc. XV): De Godefrido rege. - f. 76-77 (sæc. XV): De Balduino rege.. (cat. 1785: "Roberti Monachi Sti Remigii in Episcopatu Remensi Historia Hierosolymitana sive de expeditione in terram sanctam in 8 libros distincta, sed edito in Gestis Dei per Francos Tomo I completior. - Codex membranaceus rubris et litteris initialibus miniatis. - Subjunctus est planctus Origenis alia manu; tandemque in charta rubris et litteris initialibus miniatis Historia expeditionis Hierosolyminitanæ ab expugnatione urbis Hierosolymitanæ usque ad mortem Balduini.")

Produktionsår  

[11??-14??].

Omfang  

(1)

Note  

Delvis pergament. Illumineret.

Proveniens  

Neumünster kloster (Holsten) / Gotttorp Slot (erobret 1713) / Indlemmet i KB 1749.

Emneord  

Historie. Middelalderen. Korstogene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langebeks excerpter 181 folio . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Forf./Arkivskaber  

Sehested, Hannibal, 1609-1666, diplomat, medlem af rigsrådet, rigsskatmester

Forf./Arkivskaber  

Sehested, Hannibal 1609-1666 diplomat, medlem af rigsrådet, rigsskatmester

Titel  

[hyldesttale] ...levis et brevis ad præceptorem meum. Samme : Carmen valedictorium. Begge til sognepræst i Vejle mag. Chr. Jensen 1626.

Produktionsår  

[15??-1785].

Omfang  

(1)

Note  

autograf

Proveniens  

Langebek

Emneord  

Sehested, Hannibal, 1609-1666, diplomat, medlem af rigsrådet, rigsskatmester

Emneord  

Historie. Norden. Danmark, Slesvig, Holsten, Island, Norge. Personalhistorie. Enkelte slægter og individer

 

 

 

   

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

187, 81

Opstilling  

Magasin, LGV : Fjernmagasin : 187, 81 00275

Titel  

De Oelandia Dissertatio gradulis / Petrus Elvius (Præs.) - Nicolaus O. Vallinus (Resp.)

Trykkested og -år  

Holmiæ, 1703

Omfang  

(1 bd., 2 tav.)  : ill.

Forfatter  

Elvius, Petrus

Forfatter  

Vallinus, Nicolaus O.

Emnekoder  

187, 81

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

 

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Opstilling  

860 Tirs. fa49964-1

Opstilling  

Magasin, LGV : Fjernmagasin

Titel  

La villana de la Sagra ; El colmenero divino / Tirso de Molina ; edición, introducción y notas de Berta Pallares

Trykkested og -år  

Madrid : Castalia ; [Copenhague] : Universidad de Copenhague, cop. 1984

Omfang  

(306 s., [6] tav.)  : ill. : 18 cm

Serie  

Clásicos Castalia ; 135

Note  

Includes index

 

Bibliography: p. 51-55

Forfatter  

Tirso de Molina

Forfatter  

Tirso de Molina

 

Pallares, Berta

Emnekoder  

862.3

ISBN  

8470394339

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

 

 

 

Opstilling  

Thott 687 folio . Magasin . Må kun benyttes på læsesal

Titel  

a) Conditiones, quibus petunt Principes et ordines Transsylvaniæ per Stephanum Bockai, legatum ad S. Cæsar. Majestatem, foedus contra Turcos transigi. - b) Innhalt der zwischen dem Römischen Kaiser und den Fürsten zu Siebenbürgen verglichenen Artikel

Produktionsår  

[16??-17??].

Omfang  

(1 vol.)

Proveniens  

Otto Thott (1703-1785) / Indlemmet i KB 1787

Emneord  

Bocskai, István (Stephanus), 1557-1606, ungarsk aristokrat, diplomat, prins af Transylvanien 1605-1606

Emneord  

Historie. Nyere tid. Ungarn

 

 

 

Opstilling  

Ms. micro 1685 . Magasin . Begrænset udlån

Forf./Arkivskaber  

Holberg, Ludvig, 1684-1754, historiker, professor ved KU 1714-1754, forfatter

Forf./Arkivskaber  

Pállya, István

Titel  

István Pállya: "Ravaszy és Szerencsés", bearbejdelse på ungarsk af L. Holbergs "Jacob von Tyboe", 1768.

Produktionsår  

[1970].

Omfang  

(1)

Proveniens  

Fotografisk Atelier, KB, Acc. 1970/56

Emneord  

Litteratur. Norden. Dansk, norsk. Dramatisk digtning

 

 

 

Beholdning  

Bestil / Vis beholdning

Online Link  

http://images.kb.dk/present?id=mp002011

Opstilling  

KBK Fredericia, Jylland, m. lok.

Opstilling  

Kort- og Billedafdeling : Nærmagasin

Titel  

Accurata delineatio geometrica in Juthia Septentrionali nuper Conditæ Urbis et Fortality Friderici Oddæ, quæ sub ductu... Caroli Gustavi Wrangelii ab exercitu Suedico... capta et direpta fuit d. 24. Octob. An. 1657 / E. J. D[ahl]- B[ergh] delin ; F. D. Lapointe sculps.

Trykkested og -år  

[S.l.], 1696

Omfang  

1 kort

Indholdsnote