På Nationalmuseets internetudgave af kongens kunstkammer findes disse armringe:

 

 Der står de er fundet nær Kolding, ellers er informationerne yderst sparsomme. Derfor måtte jeg supplere deres viden således:

 

 

Fra: Anette og Kurt [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 7. februar 2008 23:55
Sendt til: e-dags post
Samtale: "Tvende gamle Armillæ Danicæ af Kaaber."
Emne: "Tvende gamle Armillæ Danicæ af Kaaber."

I jeres internetudgave af kongens kunstkammer, der fandt jeg ingen kontaktadresse, men jeg formåder at denneher må være den mest nærliggende.

 

Under medalliekabinettet, 2. billede står "Tvende gamle Armillæ Danicæ af Kaaber." Ang. litteratur henvises der til Worms tryk. Jeg kan imidlertid meddele at en langt bedre beskrivelse findes i Thomas Bartholin's Armillis Veterum fra 1675/1676. Et billede derfra sender jeg som den vedhæftede fil: armring.

 

 I samme værk fandt jeg iøvrigt det indtil for nyligt upåagtede bedste kobberstik, af det lange guldhorn. Dette emne skal jeg ikke uopfordret belaste dig med, vistnok rigelig info derom har jeg tidligere sendt til Morten Axboe. 

 

Iøvrigt forekommer armringene mig at have lidt af samme stil som disse imponerende danske bronzebælter, er det nærliggende?

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kurt Aggesen

 

 

 

Kære Kurt Aggesen,

 

Undskyld den sene respons, men jeg har været væk fra projektet en periode.

Tak for oplysningen om illustrationerne hos Bartholin!

Det stilhistoriske kan jeg desværre ikke svare på, men jeg har ladet spørgsmålet gå videre til mus.insp. Flemming Kaul på Danmarks Oldtid.

 

Mange hilsner

Bente Gundestrup

Projektforsker / Research Fellow, MA

www.kunstkammer.dk

NATIONALMUSEET / THE NATIONAL MUSEUM OF DENMARK

Forsknings- & Formidlingsafdelingen / Research & Exhibitions

Etnografisk Samling / Ethnographic Collections

Frederiksholms Kanal 12

DK - 1220 København K

e-mail: bente.gundestrup@natmus.dk

Tlf: +45 33 47 31 76

Fax: +45 33 47 33 20

www.natmus.dk  

 

Kære Kurt Aggesen.

 

Fra Bente Gundestrup har jeg fået videresendt en forespørgsel. Det drejer sig om en tegning af en armring, der findes i Thomas Bartholins Armillis veterum.

 

Du spørger, om armringene kunne have lidt af samme stil som de nævnte bronzebælter.

 

Hertil kan der svares, at den gengivne armring -- eller armmancet -- som den også kan kaldes -- er fjernet for meget i tid i forhold til de svært støbte bronzebælter, til at der kan være nogen umiddelbar sammenhæng. Denne form for armmanchetter -- af bronze, ofte med øskner til vedhæng -- kan placeres i bronzealderens per. V, d.v.s. mellem 900 og 700 f.Kr. Jeg skal ikke helt udelukke, at nogle af denne type kan være fremstillet lidt senere, d.v.s. mellem 700 og 500 f.Kr.. Men så er det også slut med denne type. De svært støbte bronzebælter tilhører en senere tid, nemlig den sidste del af førromersk jernalder. Almindeligvis dateres de til omkring 100 f.Kr. eller til det sidste århundrede f.Kr.

 

Med venlig hilsen fra

 

 

Flemming Kaul

 

Efterskrift: Et studie må de fortjene, alene ordet Armillis Schedion (fra 1643)  associerer fra engelskeArmy, internationalt: Millits, på dansk Millitær. Det er ikke fordi at jeg finder ovenstående genstande charmerende, nærmere det modsatte, men uanset hvad så er det altså veldokumenterede antikvariske genstande, Bartholin opkaldte faktisk aktuelle tryk efter dem. Langt mindre forstår jeg hvilken nytte de har haft, og hvad vedhængene kunne bruges til. (få da det renæssance- og Bartholin-latin oversat).