En anden af mine opfindelser, en supercyklon forsvandt i den blå luft, men ses nu i produktion i en af dens produktionssegmenter, og jeg har desværre kun fået en lang næse hidtil: I juni 2000 fremlagde jeg et 15-20 årigt forskningsresultat for opfinderkontoret på Teknologisk Institut, og for en sikkerheds skyld sammensatte jeg koncentratet til en patentansøgning, som fik nr. PA 2000 00827/DOK2/GB.


Benyttelse af centrifugalkraften kendes fra sidste programtrin i vaskemaskiner, hvorved at vandet trækkes ud af vasketøjet. Tilsvarende har man i mange år brugt cykloner til at opdele luft og støv (eller små faste partikler). Efter energikrisen i starten af 1970'erne kom der focus på miljøproblematikken, og i slutningen af 1970'erne skulle en del cykloner udskiftes til såkaldte miljøcykloner, som havde en forbedret udskillelsesgrad. Disse fungerede ofte ligeså dårligt som de foregående cykloner, fordi at man ved placering ikke tog hensyn til det vigtigste punkt på cyklonen, nemlig indløbsgeometrien. Senere udledningskrav fordrede god renseeffekt, som så kun kunne opnås med den primitive filterteknik. (tilsvarende vi kender fra vand, som gør at grundvandet stadigvæk er rent få steder). Filterteknikken er kompliceret, kostbar og meget energikrævende.


Fra driftserfaring fra en række forskellige procesanlæg havde jeg erfaret, at ofte var funktionen ved cyklonerne ret kaotisk, med enkle foranstaltninger opnåedes over 3 dobbelt forbedring af rensefunktionen i selve cyklonen, uden forøget effektforbrug.Ved mine undersøgelser var jeg nået frem til hvorledes at grundideen i luftrensecykloner kunne forbedres. Dette patentanmeldte jeg og forsøgte at få udbredt kendskabet til den forbedrede teknik.

I bilaget fremgår hvorledes Teknologisk Institut valgte at formulere deres afvisning. Derudover kontaktede jeg et et par fonde under Dansk Industri, samt hhv. Lesni og Nordfab, desværre var ensstemmigheden klar som et kastratkor.


Et interessant forhold for en sag som denne ses at konsulenten i overskriften vælger at betegne opfindelsen på lige fod med opfindelse af den dybe tallerken: Sagens betegnelse får hos ham betegnelsen: cyklon med centrifugal separering, det svarer lidt til at han kan omtale henvendelsen som at jeg har opfundet et hjul som kan dreje rundt. Desværre var også de efterfølgende telefonsamtaler tilsvarende, de målinger som han efterspørger havde jeg dokumenteret, men de ville ikke hjælpe henvendelsen videre.

 

Medio 2005 blev en nu type støvsuger med navnet Dyson lanceret på verdensplan. Ved en nøjere undersøgelse af den forbedrede teknik, som er bærende for dette nye produkt, ses at det er en forbedret cykloneffekt, tilsvarende hvad jeg patentanmeldte 5 år forinden. -Glem alt om at søge erstatning, mine rettigheder er forsvundet ud i den beskidte blå luft. Jeg kan ikke længere tro på at den udeblevne indkomst fra mine opfindelser skyldes inkompetence hos de ansvarlige personer som vurderer ny teknik, metoderne tages til benyttelse som i eksemplet her, men en eller anden har uberettiget gjort sig til herre over min indkomst. Er Dansk Industri en bøsseklub?


Medens at jeg fra 2002 til 2005 var vagtchef på KARA Roskilde, var jeg involveret i en række anlæg- og driftmæssige forbedringer, selvom at jeg havde omtalt at cyklonerne kunne og burde forbedres, var dette altså et projekt som jeg blev pålagt at nedpriotere, hvorved det ikke er udført endnu.


Angående røggasfiltrene på KARA, og de øvrige kraftvarmeværker som jeg var med på besøg hos, da er det min vurdering, at driftsudgifterne til cyklonrelaterede anlægsdele kan reduceres mindst 35 % ved at benytte denneher forbedrede cyklonkonstruktion.


Patentdirektoratet har modtaget ca. 15 gennemarbejdede patentansøgninger fra mig. Jeg benytter indbetalingsfristen og genoptagelsesfristen til at kontakte relevante institutioner og virksomheder om det nye produkt, såfremt henvendelserne er nytteløse bliver patentansøgningerne henlagte, og derved bruges ingen unødige ressourcer. Idet at jeg på baggrund af mine erfaringer nu er nået til den erkendelse, at jeg ikke kan forvente henvendelser, for de tekniske forbedringer, som jeg har tilvejebragt, så vælger jeg hermed at offentliggøre lidt af disse tekniske nyhedsdokumenter.