Uddagene jeg her viser angår den samlede korrespondance i perioden 1170-1174. Det omhandler en del af et røveri som blev begået mod ærkebiskop Eskil nogle år efter at den tyske kejser Barbarossa havde foranlediget paveskismaet. Såfremt man også vil gennemse den latinske del af teksten vil jeg her henvise til hvad andre historikere har gjort i andre bøger, at når man bemærker titlerne, da rangeres Eskil over Alexander 3., andre har henvist til det samme forhold i forhold til Absalon, der overtog Eskil's plads. Betegnelsen for den værdi som blev stjålet herunder, ses at være oversat fra den rå latin til et beløb på 370 mark sølv, dette forekommer ved oversættelsen som en latterligt lille pengesum. Jeg mener oversættelsen der skal ofres nogen opmærksomhed, og af to grunde: Som der står, for en del af den stjålne værdi blev der opført mindst een kirke i Frankrig, og korrespondancen om denne stjålne værdi fylder faktisk al den dialog som var mellem pavestolen i Rom og den nordiske kirke, og det over en årrække.