DAV ´DA   sagde os Maugstrupper, når man var godt irriteret, men når der altså alligevel kom en og venligt sagde

Davs

Snehvid og Rosenrød genfortalt fra Brdr. Grimm fra forlaget Ællebælle

har jeg ofte læst for børnene, den er en af deres yndlinge. Eventyret handler om en dværg eller nisse, hvis skæg flere gange kommer i klemme eller hænger fast. Pigerne vil gerne hjælpe ham, men han er rasende, fordi de bliver nødt til at klippe lidt af hans skæg af, og hver gang er det det pæneste stykke synes han. Pigerne bemærker at han har sække fulde af perler og guld, som han bærer nok så let. Der er også en bejler i forklædning som bjørn, og idet bjørnen gik gennem døren hængte dens pels fast i slåen, og Snehvid syntes hun så et glimt af guld under pelsen, tmed et vældigt brummen overfalder bjørnen med de lange kløer den skrækslagne dværg og pigerne flygter, slutning: Voldsmanden har så et kæmpe slot, han og begge pigerne giftes og de levede lykkeligt til .......

 

Her for et par år siden da jeg oprettede min hjemmeside, da var det mest fordi jeg ville benytte lidt af min fritid på at redegøre for en perlerække af chikaner, som gjorde hverdagen unødvendigt besværlig.

Faktisk fravalgte jeg dengang ovenstående klassebillede, fordi at jeg bemærkede en uregelmæssighed derpå, det er mig som står yderst til højre med mørkt hår, uregelmæssigheden er at ved mit håndled op mod sweateren ser ud som om der kommer tre lysstråler i hver deres retning. Jeg tror dog ikke det var derfor at pigerne også dengang var vilde med mig. Der er ingen skade at se på selve billedet.

Man kan spørge, er jeg en udvalgt, er do. billede manipuleret, det har jeg ikke undersøgt, nu kommer emnet:

 

Davs siger man, bemærk Titlen, De Armillis Veterum Schedion, ja så gentager jeg:  De Armillis VeterumSchedion. Formelt er emnet ældgamle armskeder og  armringe, bogen er trykt 1675. 

I denne bog er Bartholin's Aureum tryk, hos biblioteker og antikvarboghandlere har jeg har fået scannet eller affotograferet tilsammen ca 25 aftryk, i hovedtrækkene er de ens. 

 

 

 

 

Når jeg nu ser på damen, overhornet, så ser jeg hvorledes pyramiderne blev bygget. Hende kalder jeg Overhornet længere nede.

 

Jeg har læst næsten alt hvad der er skrevet om obelisker, som også kaldes Kleopatra's nåle, jeg troede de angik noget tilsvarende teene, tilfældigvis læste jeg at den nordligste obelisk som har været var hos en af Rantzau'erne. Ved nogle af obeliskerne ses at være benyttet en skæreteknik, som man ikke kender idag, een af obeliskerne ligger et sted halvt friskåret, der er gjort mange forsøg på at komme videre, men intet af det er lykkedes. Rantzau var den første i verden hvorfra vi har en beskrivelse af pyramiderne , han var borte fra Nordeuropa lidt over 25 år. Denne Rantzau havde en handlekraft og et temperament, som jeg ikke har læst om hos andre, han ville få hvad vi kender fra film som grev Dracula til at ligne en hængerøv.  Men værktøjet dertil, det havde han fra det lange guldhorn.   Her helt kort, om pyramiderne læste jeg at Rantzau fra ca. 1650 var borte ca. 25 år. Der står noget noget med de trekantede huller og sten, samt om Chr4's facination af kunstigt at udruge vistnok hønseæg, rugemaskiner hedder den slags, ja i Worm's brevvekslinger ses at Chr4 faktisk selv havde anstillet disse forsøg, og man får indsigt i forsøgene og de ret blandede resultater.

Om grev Vlad Dracul er der rædselsberetninger om hvorledes at han indtog sin mad omgivet af slagtede fjender, hvis hoveder var sat på spyd, det samme skriver Saxo om den berømmelige bisp Absalon. S. H. Stefanus skrev om Absalons gravskrift: Rigernes rædsel, som støv bliver trådt under fod.O stormænd frygt, thi I bliver som han, skønt I nu er hvad han var.

 

Ja, det kan da godt være det er en masse gak, gak alt det hvad jeg skriver, men jeg søger vel efter hvad der har gjort mennesker så meget forskellig fra dyrene. Chokeret har jeg for nogle år siden hørt at nogle englændere kaldte paven i Rom antikrist, jeg tror bestemt ikke at paven er mere ond end andre, han er der vel bare holde gang i deres forretning, men tidligere, under romerriget, da ved vi at ondskaben florerede, nu har vi det heldigvis godt. Skulle der komme en og spørge mig ad om jeg har det godt, så må jeg jo svare ja, fordi jeg sidder overfor ham og endda kan smile, ved at sige man ikke har det godt bliver opfattet som om at man ikke bryder sig om vedkommendes selskab, og så er den gal! At jeg så har gået over 10 år med en ubehandlet ledskade og gerne vil have det behandlet, det opfattes som om at man ikke lever i nuet og er depressiv, sådan får de det lært, jamen jeg har selv oplevet det. Det er lidt tilsvarende som at spørge en som er ved at blive hængt, om han har det godt, fordi hvis han ikke har det godt kan man ligesågodt hænge ham rigtigt så han dør, og man skal jo huske på, at den som er ved at blive hængt, han kan faktisk takke bødlen for at han endnu er i live, det er alene bødlens nåde og godhed som giver den næsten døde mulighed for at indånde noget af Guds luft, "nådige herre",  tiggere (indfødte) her på Sjælland bruger stadigvæk denne måde at tiltale selv almindelige folk, det er en levn fra den Tysk-romerske tid, det tyske kongehus i Danmark er vel årsagen dertil.

Det som adskiller mennesker fra dyrene, det er blevet kaldt intelligens, nutildags har man ikke nemt ved at bruge intelligensen, man gør en masse og har travlt, men resultaterne forekommer ikke særligt intelligente, retningen lige nu kan tyde på at der om et par hundrede år er mycelievækster der bliver den dominerende art, bl.a. fordi: Når videnskabsmændene virkeligt stadigvæk bruger millioner og tilstræber at få LHC'en ved Schweitz igang, og at de ved at jorden kan omdannes til et gammanglimt, så kan det skyldes at nogen ved der forelægger sandheder som pågældende ikke ønsker kommer frem, dette fenomen er vel arvesynden. Derfor gælder det for os og forskningen at være hurtig med at finde skriftlig info om alt det vigtige, sat i system og offentliggjort.

 

 

 

  Eksempelvis sendte jeg et foto índ af et insekt jeg ikke kendte:

 

Hej Kurt

 

Den bør have 6 ben. Måske har den mistet to.

 

Med venlig hilsen - og god jul

 

Niels Lisborg

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]

Sendt: 17. december 2008 01:23

Til: SNS - Brevkassen

Emne: SV: Svar fra Skov- og Naturstyrelsens Naturbrevkasse

 

Ja helt bestemt, det er den. Jeg synes bare at insekter altid har 6 ben, den her har kun 4, er det en ny art?

 

 

 

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Brevkassen@sns.dk [mailto:Brevkassen@sns.dk]

Sendt: 16. december 2008 19:27

Til: aggesen@kabelmail.dk

Emne: Svar fra Skov- og Naturstyrelsens Naturbrevkasse

 

Spørgsmål:

Hej, er dette insekt almindeligt? 

 

 

Mvh

 

Kurt Aggesen

 

 

Svar:

Kære Kurt Aggesen

 

Tak for dit spørgsmål. Det er lidt svært præcist, at bestemme arten ud fra dit foto, men jeg tror der er tale om en skræppeborer, Triodia sylvana.

Arten, der er ret almindelig, flyver lidt senere på året end mange andre natsværmere. Larven lever af rødder fra forskellige planter (rodæder). Jeg har fundet et link med et par billeder, hvor du kan se om de ligner:

 

http://www.aaseflensted.dk/sommerfugle43.shtml

 

Med venlig hilsen

 

Niels Lisborg

 

Se andre spørgsmål og svar på brevkassens hjemmeside:

http://www.skovognatur.dk/Service/Brevkassen/spsv.htm

 

Dernæst, giftstoffet bohrreliose som man kan få ved flåter, det er en virus som ikke har noget slægtskab, og den er farlig. For mig at se så er flåtens nålespidse syle muterede ben, mutationer foregår så hurtigt nu, at biologerne omtrent stiller sig fortabte, man sporer det også i svaret ovnefor. 

 

 

dernæst

Egentligt bryder jeg mig ikke om at gå direkte fra ovenstående uhyggelige emne direkte videre til det næste som bare er så smukt. Men jeg gøre det altså fordi at Christian Molbech gik også direkte fra at skrive om fortryllende Skjoldenæsholm til en udgravning ved Udlejre, der var hans ragnarok.

 

Hjertet:

Her for et par uger siden bestilte en bog jeg havde en del forventning til, den kom igår. DEN TÆNDER

Christian Molbech, BREVE,Trykt 1810. Se hvad er står: 1810, fordi 1802 sendtes guldhornenes kraft til pengevæsnet der blev gud, og vi ved jo at senest1807 ophørte det tysk-romerske rige.

Udenpå hedder bogen noget så tamt som Ungdomsvandringer i mit fødeland, den findes ikke på KB, den fandtes på Vejle bibliotek. Fortællingen som titlen refererer til er ca. 10 sider, de øvrige 300 sider er var for mig så intense at de næsten forskrækkede mig.

For et par dage siden skrev NASA at himlen er ved at falde ned

 

 

Det er om en lang række steder på Sjælland, jeg har næsten ikke nået noget af den men næstsidst står om Skjoldenæsholm, hot er i den forbindelse et fattigt ord.  Breve på en rejse slutter med et afsnit som starter oppe i nærheden af Ledreborg som ved hans besøg havde en besynderlig lille tillukket stemning han fortsætter gennem den nærliggende lokalitet Udlejre, ja undskyld mig, men det ragnarok som han beskriver der er virkeligt uhyggeligt, så meget at det efterlader uhyggen siddende i kroppen, jeg kan ikke undlade at mene det må kunne sammenlignes med sagnet om Udgårdsloke. Angående Udlejre, da har Roskilde Museum for kort tid siden foretaget udgravninger og gjort fund, og de mener at denne lokalitet hed Udlejre.   

Idet min interesse er en bestemt sten ved skjoldenæsholm på Knud Lavards vej, da kommer indledningen her:

 

 

Foreløbigt ovennævnte, derudover om varme kilder som holdt området ved Skjoldenæsholm lunt om vinteren, og bl.a. en hestskoformet ringborg ved Haraldsted, eller Harrested  der idag kaldes ridebanen, derom skriver han om færdigskårne kampesten som ligger ved vandet, men de ligger blot forladt.som et ufærdigt (kunstigt) oldtidsværk...Endvidere om det sunde vand fra sværtekilde, jeg søgte navnet på nettet, derom står en kilde som ophørte vistnok 1868, eller da blev den udgravet fordi der vistnok  ikke kom vand længere.   Han skriver hvad han mener om kunstige oldtidsværker ! Romerriget må virkeligt have haft noget som skulle mørklægges.  Meget hvad der ikke står i de andre historiebøger, det er heri.

den 16.12.08 kurt

I går den 2.januar 2009 havde jeg børnene med nede ved Valsølille sø. Nu var jeg ved at oprette et nyt link for alene at beskrive denne tur, jeg opgav, fordi jeg er nødt til at presse følgende ind her, idet det direkte relevans til Molbechs tekst ovenfor. Deri står nemlig at græsset er grønt året rundt ved Skjoldenæsholm, alene dette må idag lyde så eventyragtigt, at man kort og godt ikke tror på det, men se nu her:

   

 Græsset er altid grønnere på den anden side siger man, men sådan er det ikke ved Skjoldenæs. Altså, det Molbech skrev var sandt.

 

 

 

 

 

Billedet er fra den lille sø i krattet ud til vejen. Isen kunne bære der, men længere omme ad vejen var der ikke is på vandet, så det må være en kendsgerning at der stadigvæk er varme kilder i området, ganske som Molbech også skrev i 1810, det forekom mig overraskende.

 

 

 

Midt i alvoren, herunder en kort stribe med lidt spøg. På hjemvejen gik børnene lidt i forvejen, så jeg fik travlt med at følge med, jeg skød et par tilfældige fotos i farten undervejs uden at se hvad jeg fik derved. Når der er 8 Gb plads på kortet kommer det ikke så nøje, se hvad det kan blive til: 

 

En bussemand under et mystisk træ

 

Vejen vi gik var forbi ting som var værre end hvad findes i et spøgelsestog, ved at se nærmere på ovenstående ses en skikkelse ret forude, en rigtig skovtrold? Hvad værre er, billedet bærer nummeret P1000666 !! Se den dystre figur fotografens skygge udgør, og hvem er det som holder kameraet !!! Tunge hjerteslag som er ved at gå i stå-

 

Og den lod jeg børnene gå forbi! En enøjet hund der sidder på halen, med åben mund og uden tænder, og helt korte arme, gyys!

 

 

 

Billedet må have brændt sig fast i kameraets elektronik, lad os folde hænderne og studere om der overhovedet findes noget derefter, jo

 

 

 

nu med en cigaret i snuden

 

 

 

Den gad ikke engang at værdige os et blik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Indsat ca. den 19.12.08: Jeg var ved Valsølille sø dagen efter der havde været jordskælv, jeg tog nogle gode videoer og billeder med mit helt nye Panasonic FZ 28 fotoapperat.

På det ene af billederne viste det sig at denne kugleformede formation var på, de foregående, pågældende og efterfølgende billeder er ved at blive analyseret hos fagfolk, der forelægger endnu ingen konklusion derfra.

Jeg har selv analyseret det med farvespetometri osv., her er min egen konklusion:

Nej, nej, det er ikke en ufo. Det er dark matter, og ja, det har egen vilje, men nu ret begrænset, det overvåger mig, idet at jeg er den som kan neutralisere det, så at jorden bliver som inden syndefaldet. Nu er det nødvendigt, det sidste bliver REX, hvad man ikke tror, men må konstatere, det er at de fossiler som graves frem, de bliver mere og mere friske. Evolutionsmæssigt bevæger vi os tilbage i tiden, og lige nu går det hurtigt. NASA skriver at himlen er ved at falde ned, ja jeg ved godt hvad de mener, at ionosfæren rykker tættere på. Billedet er taget dagen efter der var jordskælv, og det var henne ved Laterensis Urbs. Laterensis Urbs betyder 

Det er tunge sager detteher,

I Rom brugtes gladiatorer som blev smidt for løverne, detteher var del af deres udrustning. Romerrigets normer gælder stadigvæk, det ser vi jo i underholdningsindutrien. Tilsvarende, på universitetshospitalet i Århus har en hr. Rosenberg opmagasineret ca. 10.000 hjerner, som er taget ud af døde psykiatriske patienter, denne makabre samling er opbygget med henblik på undervisningsbrug.

 

Det er kun med "overhornet" at vi kan redde os fra at blive det usigelige, jeg ved hvordan.

 

Uddrag fra brev jeg sendte for et par dage siden;

 

Kort fortalt:

 

Omstillingen vil hovedsageligt påvirke mennesker. Jeg var bange for at vi ville blive androgyne, det bliver vi ikke. Men månen går væk, derfor vil kvinders menstruationscyklus blive som den var inden syndefaldet, vores levetid ændres også, vi bliver noget ældre, og kommer fortsat til at få børn. Det er Vorherre vi nu har med at gøre,

 

 Detteher billede kontaktede jeg Tycho Brahe planetariet, fordi de må kunne analysere det, de henviste til en ekspert som nu er igang med .

 

 

 

 

den 23.12.08, ja, jeg ved godt det er ved at være jul, men se engang det her:  OG

 

Fald ikke ned fra stolen, (jeg var ved det)

 

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 23. december 2008 03:42
Til: 'mq@astronomisk.dk'
Emne: fotos

 

 

 

 

 

 

 

Tjek disse billeder, jeg er ikke fagmand indenfor jeres område. Medsendte er de bedste ud af ca. 90 naturbilleder, jeg tog over godt en times forløb. Derunder kom en gul streg på himlen som jeg tog et par foto’s af. Da den var borte gik der ca. et minut, så kom der hvide streger. Jeg har vurderet der var ca. 10-12 forskellige, men det er vistnok ikke rigtigt. De kom og gik, således at man kunne få det indtryk, men ved nærmere analyse tror jeg der i alt var 3 stk. Dette må være rigtigt, idet at kort efter jeg så ”ildkuglen”, så var mit indtryk at den deltes op i tre, det ses nogenlunde disse foto’s, hvor man ser kondensstriben noget som en opretstående, lidt flad formation. Den øverste af de tre objekter ses som en spids, de to nedenunder kan jeg ikke ane på billederne, men deres kondensstriber ses.

 

Jeg var meget foruroliget derefter, jeg kontaktede en egentlig fritidsastronom, som kom og så billederne igennem sammen med mig.

 

Nu her forinden jeg sender dette her, da så jeg tilfældigvis at det gule objekt er med på et af fotografierne som jeg tog vistnok en halv time forinden den erkendte observation, dette medsender jeg ikke pga. samlet filstørrelse. Gerne ring på 30202975 for info.

 

 

 

 Mvh Kurt Aggesen     

 

 

Billede 082: Også svanerne så det, de blev ligeså rystede over det som jeg.

 

 

Det var ikke kun kameraet som var rystet, svanerne på vestsiden for broen var det også, det ses på dette billede nr. 083 som ikke er rystet.

 

 

Det blev for meget for svanerne, også for mig. Jeg blev også urolig for min hustru og vore børn, jeg ringede hjem, alt var normalt der. Jeg er ved at få videoer oploadet til YouTube, specielt har jeg een hvor at svanerne udgør en fantastisk opvisning. Idet videoen er for lang driller teknikken mig lidt, det skal det jo til at starte med, og jeg vil (af gode grunde) helst ikke bruge mere penge på software end nødvendigt.

 

 

En uafhængig fagmand jeg talte med om det var inde på at det kunne være en værktøjskasse som blev tabt under en manøvre på en rumstation, denne hændelse læste jeg også læst om. For mig forekommer detteher at være mere end blot denne værktøjskasse. Jeg ved ikke om billederne herfra kan forstørres, de er taget med 8 mpix og op til 5x optisk zoom. Ja, jeg var virkelig rystet, og jeg bad for os og naturen, jeg har ikke brug for at blære mig med personlige sensationer. Det jeg gør her det er at at være troværdig overfor mig selv og opfylde min oplysningspligt overfor samfundet.

 

Nu er det er jo også snart Hellig tre konger..

 

 

Og ja, jeg ved godt at der mangler billeder længere oppe på denneher side, men jeg har altså også andet at lave end at skrive her hele tiden.

 

Jeg har masser at se frem til, og er ikke melankolsk, iøvrigt denne egenskab skrev Erik Pontoppidan i 1700-tallet at kendetegnede talienerne, der står også hvad en del andre nationaliteter er. Men det som er ved det her, det får mig til at tænke og undre over hvad det er Kim Larsen sang om på denneher, der vistnok ikke er på youtube endnu:

SYLVESTERS DRØM
Tekst og Musik: Kim Larsen

Når jeg står og kigger ud over jorden
får jeg længsel
får jeg længsel
efter tiderne da bonden gik og såede
og ku mærke
og ku mærke
og kunne mærke jordens hjerte banke
som en tanke
som en tanke
og hørte fuglesang fra søerne blanke
det var dejligt
det var dejligt

og når jeg står og kigger på en dejlig kvinde
får jeg længsel
får jeg længsel
efter tiderne da jeg kunne rødme
og ku mærke
og ku mærke
og kunne mærke hendes hjerte banke
selv på afstand
selv på afstand
og kunne gyse bare jeg så hendes arme
det var dejligt
det var dejligt

og når jeg står og kigger ud over byen
får jeg længsel
får jeg længsel
efter dagen hvor vi er os allesammen
og ka mærke
og ka mærke
at vi nåede ud af vores første barndom
i tide
i tide
skønt vi fik nogle slemme slemme skrammer
gamle krige
gamle krige

og når jeg står og kigger langt ud i rummet
får jeg længsel
får jeg længsel
efter dagen hvor vi fløjter rundt derude
som en tanke
som en tanke
og når den allerældste kvinde på Venus
blinker til mig
blinker til mig
og forklarer mig om evighedens gåde
blir det dejligt
blir det dejligt
så blir det tider
så blir det tider

Den 02.01.09:

Jeg har en forestilling om at kuglen som kom med på billedet, svæver rundt i dette område. Den er årsagen til at vandet i Valsølille sø er så ustadigt, det er da unormalt at vandstanden i ferskvandssøer opfører sig som tilfældet er dette sted. Det er ikke et nyt fenomen, de historiske informationer mange hundrede år tilbage i tiden siger det samme. Muligvis er den fortryllende ø i Valsølille sø det ene centrale punkt i verden, som ved kuglens cirkulation eller tilstedeværelse er fri for dens påvirkning. Vi har med den regulære trolddom at gøre.

 

Den 03.01.09: 

På billederne af stjerneskuddet der blev til tre, deriblandt ser man klart en spids. Det er Overhornet, hun er den allerældste kvinde fra Venus. Synes hun at menneskeheden er mere end en fuser, så vil hun hjælpe os. Kim siger at så blir der tider, okay, fedt nok. Hun er meget stærk, så kan vi lære.

 

den 05.01.09: Lidt morsomt skal der være plads til, ellers kan man ikke have med det her at gøre:

Vistnok IGÅR (gnæk-gnæk) satte jeg for sjov et tilfældigt billede på en anden fil, det var "det mystiske træ" fra voldstedet nord for Valsølille sø, Der er her igen:

Ved alle mine religiøse drømme kunne jeg jo genkende træet, det er fingeren fra Johannes døber. Bare der nu ikke er nogen som vil have mit hoved serveret på et fad. Men se ligheden, altså fingeren, eller test det selv:

 

Iøvrigt, der er nogen som mener at Jesus reelt var en romersk kejser. Hvis det er tilfældet, så kan det da være at det var ham, som ifølge muslimske kilder druknede på 50 cm. vand i en flod. Kejseren havde jo lovet at servere Johannes hoved på et fad. Hvad mon "bussemanden" nedenunder træet så skal forestille?

 

Den 08.01.09:

Nu vi er ved denne slags kunstværker, så må det være på sin plads at redegøre lidt for damen, som jeg kalder Overhornet: Det kan se ud som om at det er en hat med et horn hun har på, bl.a. pga. stregen i panden, jeg kan ikke redegøre nærmere for det lige nu, idet jeg kun har fundet denne ene type afbildning.

 

Umiddelbart vil jeg henvise til at Leonardo da Vinchi også klart benyttede denne streg på flere af sine værker, her Mona Lisa

og Den hellige Anna.  Ved begge de sidstnævnte ser det ud som om det er kanten af et hårnet som ses. 

 

Nå vi skal ikke dvæle alt for længe ved ubetydelige bagateller, angående musik, det som Kim Larsen synger om på ovenstående tekst, det er vistnok lidt tilsvarende hvad Deep Purple er inde på i denneher som jeg synes er en af deres bedste:  http://www.youtube.com/watch?v=Vu3r7ZVblz8&feature=related

Denneher fandt jeg også     http://www.youtube.com/watch?v=BxdQxe6Ypr4        , i forhold til min gængse musiksmag er den noget syret, det var almindeligt i 72', jeg tar den med her pga. den er indspillet her i dk.