Opdatering d. 15.09.2012, se nederst.

Idet at eksempelvis det foregående link omhandler et emne, hvor at jeg efterfølgende endnu ikke har fået svar fra den lokale myndighed, så vil jeg her vise en anden lidt tilsvarende anledning, men hvor at jeg så har kontaktet Sønderjyllands Museum, som den tilsvarende myndighed, men fra nærheden af min hjemstavn, og hvor at jeg promte fik svar.Fra: Kurt Christian Aggesen [mailto:kurtcaggesen@mail.dk]
Sendt: on 29-08-2012 11:32
Til: Lennart Madsen
Emne: De sønderjydske piger

Hej Lennart
 
For et par år siden fandt jeg et billede ved et nedlangt landbrug nær Køge. Jeg tog nogle billeder af det og sendte til vistnok Grænsforeningen, såvidt jeg husker meddelte de at det muligvis var originalbilledet De Sønderjydske Piger, men der blev ikke gjort mere derved, og jeg ved ikke om det endnu findes. Billedets forlægger Ernst Bojesen var fra København, så det forekommer sandsynligt.
 
Ved en tilfældighed så jeg nu at jeg endnu har mine billeder deraf, de er her som vedhæftede filer. Jeg mener også at jeg tog flere billeder og af tekstrammerne, idet de forbavsede mig lidt, men disse billeder fandt jeg ikke lige her. Men udover at billedet var fugtskadet, så fremtræder de væsentlige detalier ved såvel deres ansigtudstryk og beklædning mere klart her, end hvad jeg ellers har set.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Kurt Aggesen
 
Kære Kurt Aggesen
 
Tak for billederne. Jeg sender dem videre til Inge Adriansen, der er den der kender dette motiv bedst af alle!
 
Mange hilsener
 
Lennart

Her angår det ganske vist ikke nogen definitiv Gudinde som dyrkedes i oldtiden, men altså et berømt billede fra nyere tid. Det at jeg nu lidt stolt viser endnu et af mine fund her på hjemmesiden mener jeg dog ikke kan være anledning til at de fagfolk som ved henvendelsen kontaktes, at de så undlader at forholde sig til den personlige henvendelse. Det at jeg benytter samme tekst har den årsag, at det er den mest ligefremme formulering, og at det derfor forekommer rigtigt.

Forholdene under billedets optagelse er også skildret, der står at den siddende af pigerne var meget svækket af sygdom, på billedet ovenfor kan man faktisk se at hun er ved at besvime.

Ovenfor ses hele billedet, og at det muligvis er selve originalfotografiet, som sad i rammen. Jeg talte faktisk med ejeren af den nedlagte ejendom, hvor der lå en masse gammelt ragelse, han sagde at det alt var til salg, men det var forinden at jeg fandt ovenstående billede. Grænseforeningen opfordrede mig ikke til at hente billedet, men de her affotograferinger er også nogenlunde ok. Men sikkert er det, at trods de synlige skader, så var det afrevne stykker der endnu, og kunne dermed repareres. Nu så jeg fra mine billeders data, at mit ovenstående fund gjorde jeg den 17.10.2009 lidt efter kl. 16.15, så det er godt og vel et par år siden, nærmere 3 år siden.

Ved søgning på nettet vil man se, at billedet med navnet De sønderjydske Piger har kultstatus.  Det at jeg så har fundet selve originalfotografiet, det burde have givet en dusør, men idet at det var (af Jydske Bank uberettiget konkursramte) Kurt Aggesen som fandt det, så blev der hverken sensation eller dusør, sådan styrer de fine mennesker her i Danmark den slags. 

Kurt Aggesen, den 3. september 2012.

 

Efter jeg havde bragt ovenstående emne på bane igen, så kom det op i mig at jeg hellere måtte se at finde do. originalfoto, selve materialet. Næsten to dage i forrige uge brugte jeg på det. Umuligt, jeg kunne ikke genfinde den gamle og forladte ejendom hvor jeg 3 år tidligere havde fundet det.

Som sagt var det et nedlagt landbrug, og de seneste år havde det været beboet af en kræmmer, som var fraflyttet ejendommen et halvt års tid forinden, at jeg i efteråret 2009 var derinde forbi. Jeg tog faktisk et par ekstra billeder, som muligvis kan bidrage til sagens opklaring:

 

 Her to billeder af de markante pyntegenstande som var blandt kræmmerens efterladenskaber. Jeg ved ikke hvilken verdensdel at den farvestrålende træskulptur af muligvis en indianerpige kom fra, men jeg havde ikke forhåbning om at få den placeret nogen steder, så den blev hvor den var.

På billedet til højre ses vistnok et manglebrædt, den slags blev benyttet til skjortestrygning, men det prangende årstal 1763, på denne genstand som lignede noget fra 1900-tallet, det fik mig til at vende næsen hjemad, der i 2009. Det var da godt at jeg var så fornuftig, synes I ikke?

Er der nogen som genkender stedet, eller har en af delene, så ring 30202975 eller mail kurtcaggesen@mail.dk