Forskellige måder at regulere befolkningen på. Ronald Reagan benyttede termen Ondskabens imperium, det angik det daværende Sovjetunionen eller østbloklandende. Efter murens fald skulle man jo ikke længere tro noget sådant eksisterede, men dertil vil jeg sige, at dengang var pressen eller de offentlige medier, ihverttilfælde her i Danmark, mere troværdige end nu. Det at en sag blev belyst fra to forskellige sider gav altså en tilnærmelsesværdig sand fremstilling af en sags konsistens, det får vi ikke længere. Og derom har jeg det at sige, at Danmarks indblanding i fjerne staters indre forhold, intet har med dansk sikkerhedspolitik at gøre, medmindre at man er tilhænger af krig. 

Selv har jeg oplevet systemet som det er her i landet, fra en vinkel som er således at det ikke kan gengives her, jeg har endnu ikke gengivet de uhyggeligste episoder, men redegjort derfor og sagerne er under behandling nu, men havde det været landbrugets veterinærmyndigheder som førte tilsyn dermed, så ville dele af Danmarks sundhedsvæsen og lidt af den lokale kommunale forvaltning blive passiviseret. Sådan har det været i mange år her i landet, i et tidligere link har jeg vist hvorledes Pontoppidan udtrykte det samme som Saxo blandt så meget andet beskrev. 

I den såkaldte hyldest til k. Chr. d. 5. herunder ses det samme:

- Jeg skal da ikke sidde her og dømme uskyldige efterkommere, men strukturelt og seermæssigt, så tror jeg nok at Danmarks Radio ville have fået bedre seertal ved at placere et flot hovedkvarter et sted godt ude på den jydske hede.

Til ros for den nuværende politiske situation, da priser jeg mig lykkelig ved tildels USA's president som  er der idag, han tør da stå ved sin egen mening. Og uden den nationale opblødning som vi oplever idag, da ville jeg ikke være sluppet levende fra gengivelse af de tekster jeg her viser få eksempler af.  

Titlen er  Plan II Uber das Manoeuvre bey Fockbeck, den 29ten Iuny 1799. Unter Commando Ir Hochfurstlichen Durchlauchten des Feldmarschals Herrn Carl P. von Hessen und des Herrn Obristen von Ewald. Kortet forekommer at vise et regulært massemord hvor danske soldater gik direkte i en massivt bagholdsangreb. Jeg har søgt desangående og fundet at det vistnok var et par tusind danskere som blev dræbt der.

Ja, ja, jeg lyder som en militærnægter, det har jeg dog ikke været, men info som det jeg finder her gør at jeg forholder mig til det. 

Eksemplerne her er mest ment som opfordring til at folk med interesse for samfundsvidenskab og historikerne på en bredere front kan gennemgå de nævnte litterære kilder, for derved at give en mere objektiv information om de samfundsforhold vi har.  

Mvh. KA den 21.08.2011.