Hvad så, DONG?    klik på klokken
 
 
 
 
Ovennævnte titel var navnet på en af mine filer som på en eller anden måde blev slettet i 2010, som jeg ellers havde offentliggjort mindre end et års tid forinden. Det kan forekomme korrupt og som om at ytringsfriheden blev undertrykt derved, derfor vil jeg forsøge at gengive indholdet. 
 
 
 
                                                      
Naturbillederne, som flyder her i artiklen har ikke direkte relevans til artiklens indhold.
 
 
 
     
 
Billederne er fra Valhalla, det kan du tro de er. På linket her en sang om Valhalla, videoen om vikingerne forekommer krigerisk, men ifølge en del historikere var der mange som anså vikingerne mere som befriere end røvere.
 
 
 
 
 
  
Se bare, sådan er det ikke overalt. Artiklens indhold holder vand, det garanterer jeg.
 
 
 
I artiklen forsøgte jeg at placere ansvaret for de stigende vandmasser. Jeg mener det var korruption der gjorde at DONG, Dansk Olie og Naturgas, havde en central rolle ved uden begrundelse at forhindre serieproduktion af den aksialmotor, som jeg havde udviklet, og som i samarbejde med Naturgas Syd der formidlede kontakt til bl.a. to ingeniørhøjskoler, fik 1. prototypen til at køre. Ubetydelige detalier blev blæst op i medierne som begrundelse for omlægningen. Sådan kan folkestyret og fornuften sættes ud af funktion, når pengenes magt tæller. De liberale idealer nu har vist sig at løbe samfundet over ende, og de resultater som i dag nås, er der ikke tilfredshed med. Man kan sige, at stor gevinst på kortvarig sigt kan have sine tilhængere, men som politik er det ikke holdbart. Nu viser de tiltagende problemer med forhøjet vandstand at indsatserne mod forurening og ressourcespild var uholdbare.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegningen herover er en illustration af temperaturerne ved motorers energiomsætning af brændstof til drivkraft. Hver af de 3 tegninger forestiller indersiden af en motorcylinder med stempel. Temperaturangivelserne er i grader celsius.
 
5.1: Her vises forholdene i en almindelig motor, hvor cylinderen holdes kølet, så at smøreolien ikke fordamper fra cylinderfladen. Såfremt kølingen afbrydes fordamper smøreolien, så ødelægges cylinderen og stemplet. Imidlertid udgør køling en modsætning til den opvarmning som brændstoffet bruges til, og faktisk forsvinder 30% af brændstoffets nyttevirkning derved. Ikke nok med det, forbrændingens kvalitet ødelægges også ved lav temperatur: Tag en kold glasplade og hold den i flammen fra et sterarinlys, derved sodes glasset. Sod er brændbare partikler som afbrydes i deres forbrænding pga. brat nedkøling. Alle motorer soder, det kan ses på smøreolien som fra ny er gylden og gennemsigtig, men bliver sort idet en af dens opgaver er at holde motoren i orden ved at løsne soden. Enhver motorkonstruktør kender ovenstående fakta, derfor har motorindustrien ofret formuer på forbedringer.
 
5.2:  Til den ukølede motor benyttes keramiske komponenter som ikke behøver oliesmøring ved cylinderen. Den høje cylindertemperatur forhindrer at der kommer sod, imidlertid er det endnu ikke lykkedes at serieproducere denne kostbare type motorer, idet keramikken ødelægges. Endvidere kan for høj forbrændingstemperatur mellem 1200 og 1600 grader bevirke dannelse af kvælstofilter.
 
5.3: For at undgå kvælstofilter tilsættes vand, denne praksis benyttes i store  kraftvarme ovne til fjernvarmeproduktion, og kan også benyttes på dertil konstruerede motorer. Et antal forsøg er gjort, tilsvarende var min aksialstempelmotor, en tegning deraf ses herunder.
 
 
Aksialstempelmotoren som jeg konstruerede. Her vil jeg henlede opmærksomheden på pkt. 23 indløbsventilen og pkt. 24 udløbsventilen. Det ses således at motoren er længdeskyllet tilsvarende krydshoved stormotorer. De er næsten uopslidelige og kostbare men giver bedst økonomi, pga. 2-takt længdeskylning, idet hvert eneste stempelslag leverer nytteeffekt. På 4-takt motorer bruges hver anden omdrejning som luftpumpe for at udskifte luften i cylinderen, til det trækker stemplet effekt fra de andre cylindre, også det betyder tab. Reelt har min aksialmotor forkomprimeret længdeskylning, idet 16: drejeventilen lukker for indsugningen under stemplet, når stemplet går nedad. Denne faktor betyder mulighed for 50 % kortere ventiltider trods samme fyldningsgrad, og så har man større nyttegrad af den samlede slaglængde til ekspansionen.
 
Ved serieproduktion er det hovedsageligt pkt. 23 indløbsventilen som skal underlægges ændringer.   Pkt. 10 vippearm skal undlades. I stedet skal ventil spindlens længde forøges, så den går ud gennem 12: halvkuglerne, hvorved en kurvebane på 9: skråskiven giver ventilaktiveringen. På den måde fås en konstruktion, som kan holde til højere omdrejningstal.  På krumtapmotorer er det almindeligvis en af plejlstængerne som knækker ved for højt omdrejningstal. Det kan ikke ske på en aksialmotor.
 
Jeg vil ikke afvise at aksialstempelmekanismen i en anden udgave kan byde på fordele i forhold til den på tegningen. eksempelvis som Duke engine, se https://www.youtube.com/watch?v=c19kn3drdFU , idet den muligvis er mere kompakt. Det at motoren vejer og fylder minimalt er vigtigt, men ovenstående byder på mulighed for henved dobbelt KW/kg forhold sammenlignet med traditionelle motorer.
 
 
 Omtrent samtidigt med fremstilllingen af min motor, da blev benyttelse af katalysator til biler vedtaget politisk. Katalysatoren er en beholder på udstødsrøret hvori at soden opsamles i et filter hvor det også afbrændes. Lidt som en efterbrænder, primitivt og enkelt.


Idet sodens forbrænding sker efter motoren, da forøges gns. Udstødstemperatur, men til ingen nytte. Jeg har hele tiden anset katalysatoren som en industrialiseret lappeløsning. Såfremt soden i stedet blev opsamlet til senere og nyttig varmeproduktion, vil det være nyttigt, men derom har jeg ingen ide.


Egentligt anser jeg DONG's daværende dødsdom over mit motorprojekt som et resultat af tendentiøs lobbyisme og deraf fejlinformerede embedsmænd. I den veletablerede verden er det således, at såfremt en central person forekommer uduelig og har elendige evner, men ellers er god som entertainer, så tildeles personen ekstrem høj løn, og derved autoritet. Modsat forholder det sig ligeså: En person uden arbejde eller en landmand med kæmpegæld tillægges ingen betydning.

 

Landmændene må lære at klare sig selv, siger statsminister Helle Thorning Schmidt, hendes forståelse og nærværenhed er som tøjforretningernes plastdukker. Hendes politiske evner er fenomenale, sådan som hun fik negligeret sit ægteskabelige skattesnyd, og endda beholdt sin statsministerpost som repræsentant for danmarks store arbejderparti. Det skal ses i sammenligning med lederen af danmarks tidligere store arbejderparti Mogens glistrup, at hans underskudsgivende advokatforretning gav fradrag i personlig indkomst, det kunne pressen ikke forstå, så det blev han hårdt straffet for. Mogens Glistrup er vel den eneste danske politiker, som har betegnet indvandrerne charmerende, og det er en nyttig egenskab at have her i vores multimoralske autistkultur.


Den afstrukturering som foregår og deraf ødelæggelse af landsbyer tildels provinsbyer, den er meningsløs og stærkt miljøskadelig, idet transportbehovet øges tilsvarende. Udgiften derved glemmes,men henligger og vandet stiger tilmed. Man ser den spildte arbejdsindsats hos forretningdrivende der udkonkurreres af multimationale supermarkedskæder, og fallerede landmænd, hvor gældens størrelse er proportional med hvad de har produceret. Sådan noget påvirker motivationen og valg af uddannelse. Min bedste overbevisning er at selv stærke og hærdede liberalister efterhånden føler sig løbet over ende af den retning det bevæger sig i. For mig at se er det så langt ude, at den nye liberale ideologi er manipulation, gambling, stress og krig, kan skuden endnu vendes?


Des mere finkultur, des mere sygdom, såvel sindsyge og intolerence, det er et statistisk faktum. Derfor er fordybelse i teknikkens verden så afslappende, fordi man ved præcist hvordan en maskine reagerer. Selv i de offentlige forvaltninger er man nået til den erkendelse, ved at de forsøger at overlade personlig pleje til robotter, det er nok af bitter erfaring. Derudfra at erstatte mennesker med robotter er fatalt. Mit valg er at beskæftige mig med at forbedre eksisterende maskinteknik, så at jorden igen kan tåle vores tilstedeværelse. Men jeg må her kortvarigt dreje emnet udenom den klinisk rene maskinteknik hen til noget så snavset som rigtige levende mennesker, og hvorledes de er blevet så særegne i forhold til øvrige arter.

 

Jeg gentager: Des mere finkultur, des mere sygdom, såvel sindsyge og intolerence, det er et statistisk faktum. Modsatte ende af spektret er junglestammerne, hos dem er det vi kalder incest altså normalt. Lige indtil de ser intervieverens reaktion, så skræmmes de, hvilket tolkes som at de skammer sig. Psykologien derved er tilsvarende som hvor man for nylig kunne læse jeg en artikel, om hvorledes at børn allerede lærer at lyve i to års alderen. Junglestammerne er ikke de eneste hvor det var normen, men der er kun hos dem at denne norm endnu er. Selv nordpå var det sådan, indtil ca. 1000 år siden.  Danmarks ældste historiebog er Roskildekrøniken, den ukendte forfatter omtaler en konges incest uden nogen form for moralisering. Hvor brat omstillingen var er uklar, og om det forgik sammen med kristendommens indførelse ved jeg ikke, men afsavnet af den menneskelige nærhed og intimitet betød at perversionerne, såsom intimt samvær med dyr begyndte at tage form. Saxo skriver ikke om hunde, men eksempelvis om en kvinde der vistnok blev bedækket af en ulv. Ældre er hunderacerne ikke. Om huskattenes tilstedeværelse og kælne væsen har jeg læst at det kom af at mennesker fik forøget deres kødelige lyster ved at slikke dem bagi, ja ja det er da ikke så hensynsløst som rovdrift og krybskytteri på tilsvarende effekter fra.eks. næsehorn og tigre.  Incest og pædofili er ilde set nutildags, fordi normerne dannes fra to-års alderen. Angående junglestammernes livsform, det som jeg mener at man kan lære derfra, det er at hos dem findes sygdommen kræft ikke.
 
Etymologisk forbindelse mellem ordet norn og ordet norm: 
 
I den henseende kan ordet norm sammenstilles med ordet norn, og Christian Molbech meddeler at hierakisk er nornerne placeret over guderne, idet nornerne afgør gudernes skæbne, og man kan se det gik således, idet guderne idag er hinsides. Se endvidere linket her om nornerne. http://en.wikipedia.org/wiki/Norns . Man forstår nornerne, en mand kan da ikke være så lille, at han leger eller fornøjer sig således. De 3 norner er kvinder, hvis behov er barnets ubetingede hengivenhed også efter 2 års alderen, og desangående har jeg læst, og kun læst, om hvad hver af forældrene kan lægge i barnets mund, fylden deraf påvirker tilhøret, selvom ingen har til hensigt at holde børnene i reden hele livet. Vurdering af dette emne kan ikke gøres ud fra enkeltindivider, men skal ses på statistisk baggrund: Seneste lægevidenskabelige fremskridt er sygdomsbehandling med bestanddele fra navlestrengen, og set i forhold til kulturelt betingede sygdomme, som tildels skyldes manglende eksponering af nærmiljøet omkring 2 års alderen, hvor immunsystemet formes, da er nornerns feminint-egoistiske valg ikke holdbart. Såvel pædofili og incest anses som overgreb og er idag strafbart og forekommer næppe lykkeligt eller behageligt, modsat kan der oparbejdes objektiv viden derom, idet det som lokalaviserne skriver mest om er den slags, så må det være en almindelig drift, som ikke er uden årsag. 
 
 

        

Vistnok omkring 1978 indspilledes en film Flying High, i den benyttes humor på en absurd facon, men den er siden bedømt til at være: Den mest morsomme film indspillet nogensinde. Men emnerne deri er lidt tilsvarende det her.

 

Tilsvarende humor benyttede den amerikanske popsanger Divine. I en af mine tidligere filer har jeg haft et link til en af hans musikvideoer på youtube. Så havde jeg hørt at han i et amerikansk show havde ædt en hundelort, den video er også på youtube, jeg undlader link dertil. Det er en advarsel, fordi den er så modbydelig at jeg efterfølgende ikke har hørt hans musik. Så på den måde kan jeg også være formynderisk, min vurdering er at Divine ubevidt begik mentalt selvmord der kun for underholdningens skyld. Når vi er i den genre, så kommer vi ikke udenom pølsens hjemland, Tyskland. Pølse i pølsebrød kaldes hotdog, om dette ords oprindelse ses på wikipedia en værdiløs Kejserens nye klæder -forklaring derpå. Ordet hotdog opstod under afslutningen på 2. verdenskrig, fra de amerikanske soldaters ofte perverse omgang med de talrige og villige tyske frauleins, idet de fleste tyske mænd var dræbt i krigen. Igen må jeg advare mod perversioner under henvisning til folks dobbeltmoral: En kollega fortalte mig om en kvinde der tjente sine penge som deltager i den slags film, mændene savlede derover, men privat ville ingen kendes ved hende. Kvinder som benytter pets bliver radmagre deraf, på samme måde som katte når de finder fugleunger.


 

Valkyrien

 

 

 

Det at bruge spray under armene kaldes også amerikansk vask, selvom at englænderne vistnok er de værste i den henseende. Den amerikanisering som den europæiske befolkning for tiden underlægges, har været begrundet med en bekymring for indavl, idet at for nogle år siden var begrebet ø-syndrom oppe i medierne. Dette skal sammenholdes med at på internationalt plan betegnes den amerikanske befolkning som verdens mest usunde, og at isolerede junglestammer igennen årtusinder endnu lever uden alvorlige sygdomme. Alene den økologiske bevægelse har været et skridt væk fra de kulturelt betingede sygdomme, men folk har ikke råd til at købe rigtige økologiske varer, og udsigten er ikke lovende.

 

For en del år siden blev en vaskepulver producent dømt for ulovlig reklame, som nævnte indhold af enzymer. Det var ulovligt dengang, idet kun frisk urin indeholder den slags enzymer som kan benyttes ved vask. Ordet enzym betyder udtrække søm, som en henvisning til den fedtopløsnende og rensende effekt. Syntetiske vaskemidler bestående af fosforforbindelser ødelægger huden ved udtørring, og det er altså ikke et ø-syndrom. Jeg har tidligere gengivet at kostbare perfumer er fremstillet på basis af urin, og dettes olieindhold smører huden uden at irritere eller give udslæt. Jeg tror næppe at denne viden krænker nogens produktionsrettigheder, og et krav om salg af rigtig ætsende syntetisk vaskepulver skal man forholde sig til. Men alt med måde, perfumeringen, altså duften af blomster er ikke af vejen.

 Gode sanseoplevelser giver motivation. At se et smukt billede er rart, men har ikke format som en stor sanseoplevelse. Derfor er der efterspørgsel på stimulanser, som i varieret grad giver sanseoplevelser. Men stimulanser såsom alkohol og andre  rusmidler sløver og nedbryder kroppen, men giver hjernen sanseoplevelser, som var almindelige for mennesket i tidligere kulturer. Gode sanseoplevelser giver motivation.

 

 

 
Som en rutsjebane: Rusmidler sløver og nedbryder kroppen, men giver hjernen sanseoplevelser, som var ægte og almindelige for mennesket i tidligere kulturer. Syntetiske rusmidler kommer ikke af kroppen selv, og fjerner istedet evnen til at få motivation. Kultur uden ægte sanseoplevelser, men baseret på facade og terapi kan estimeres at holde 2-3 generationer, førend at generne er nedbrudte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke én pixel er flyttet i disse billeder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At tillægge hovne detaljer betydning fra teksten i Immigrant Song vil være blindskud, som at kaldes hoven, når andre tager hele frugten af ens arbejde. Men angående heste og ridning, så har jeg et skud udi musikkens oprindelse: Såfremt man kan ride, og har lært at sidde ordentligt i en hestesaddel ved fuld galop, så kan man høre hvorfra den suveræne guitarakkordImmigrant Song kommer fra, selvom at jeg næsten tør garantere, at ingen fra Led Zeppelin tænkte derpå.
 
Her nogle dage efter jeg tilfældigvis linkede Immigrant Song til filen der blev om Valhalla, da må jeg tilføje en lydmæssig sammenligning-tanke om denne specielle sang: Lyden er som en påfugls kald eller galen. Eller sagt på en anden måde, ingen anden sanger har lydt som Robert Plants galen, som omtrent giver ekko fra skyerne. Påfugl på engelsk er peakock, altså ærtehane, ref. tidligere link om den lokale ærtebælgsten! Så kommer mystikken: I Skjoldenæsholm hotel er et utal gamle malerier, det ene er gigantisk stort, vistnok mange gange så stort som næststørste. Gigantmaleriet forestiller en påfugl. For nogle år siden da jeg så det, da forekom det lidt underligt i forhold til de øvrige klassiske motiver, på den måde at man ikke glemmer det.
 
 
Påfuglens latinske betegnelse er Pavo cristatus. Om det var en gobelin i ramme eller maleri husker jeg ikke, men herover et tilfældigt billede.
 
På youtube er der også videoer med påfugle se   her ,        og her                  og her!
 
 
 
 
 
Tidligere lærte vi at vikingerne troede jorden var flad som en pandekage, altså at vore forfædre var dumme. Ikke eet eneste sted har jeg set det, iblandt de mange af vikingetidens historiske kildeskrifter som jeg har læst. Derimod den i nordeuropa udbredte herthadyrkelse lærte vi intet om da vi gik i skole, selvom den faktisk havde centrum midt i Sjællands hjerte. Det som gjorde mig nysgerrig der for nogle år siden, var at Ifølge Saxo var muligvis pavestolens plads nær Lejre, forinden dens oprettelse i Rom.  At denne lokalitet muligvis er identisk med Valhalla, det gør ikke sagen mindre. 
 
 
 
Lige i øjet:                                         
 
Ude i parken ved Skjoldenæsholm ligger så en sten,  Se linket  endnu mere underlig sten, hvad den sten betyder er der ingen som ved, men der for et par år siden gav jeg min tolkning derom. Man kan nemt gøre sig latterlig, men denne sten faldt helt og absolut mig i øjnene, fordi at jeg fra 1982 og næsten 15 år frem holdt liv i en bil med særprægede forlygter. Stenens hulhed ligner til forveksling  forlygterummet på en BMW 2000 CS, denne bil er flot, omend næppe guddommelig, karosseriet rustede så forfærdeligt på dem. Men når noget er lige i øjet, så skal man da sige det. Jeg antager denne sten har lagt der i mere end 250 år, omend at stenens udformning sandsynligvis er sket for et eller to tusind år siden. Ærtebælg-stenen fra omegnen er muligvis kun en reminicens deraf, muligvis var det fra den de tre norner kastede vand på Yggdrasil, som fra en døbefond.
 
 
 
 
 
 
Klik på billedet for at høre      en sang om når vandet stiger.
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor stiger vandet?
 
 
 
   
All those bad cars and transportations.
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Christian Molbech I 1810 skrev om Skjoldenæsholm, da begrundede hans sin sælsomme vandring med et bud fra Nornen.
 
 
Der er flere end mig som overvejer om Vorherre eller guderne har haft, eller muligvis endnu har deres gang på jorden. Om muligvis fysiske spor af guders værker kan eks. ses
 
https://www.youtube.com/watch?v=fQ23nz5z4g0  ancient
 
https://www.youtube.com/watch?v=pEwZVncLz7c  pharaos
 
omend deres placering og formål forekommer ligeså abstrakte som min samling af spor. Forskellen fra andre oldtidsminder er at Valhalla er andet end sten og stjernestøv, det kan være en styrke, og at begrunde forskellen med betydningen af navnet på den omkringværende ø Sjælland, må lyde for flot. Men igen om sporene fra gudernes færden, da vil ethvert rationelt tænkende menneske kunne spørge, såfremt disse var guders værk, hvorfor lod guderne så onde magter ødelægge sådanne beundringsværdige seværdigheder. Lad mit svar være, jeg kan ikke svare universelt.
 
 
 
 
 
Ovenstående links om teknologi fra tidligere civilisationer eller fremmede planeter tangerer den genre som har med forestillinger om aliens at gøre. Det er mig påliggende at kommentere den gængse opfattelse af aliens som små væsner med stort hoved uden næse og med store sorte øjne uden pupil: Den slags fantasifostre har aldrig eksisteret andre steder end i hovedet på science fiction folk. Derimod er de sikkert et godt bud på menneskets kommende udseende såfremt kroppens funktioner i stigende grad afløses af syntetiske præparater.   Det er en fremtid som bør undgås.
 
Jeg beundrer den kultur, som amish folket praktiserer.
 
For en del år siden skrev jeg om at en englænder havde set en drage over Roskilde, og at jeg een gang så tilsvarende så livagtigt formet af skymasserne, at jeg gik indenfor. Selvom jeg efterfølgende har fotograferet andre motiver som i nogen grad kan ligne en drage, så har jeg ikke set noget tilsvarende siden, selvom jeg faktisk har været parat med kameraet under tilsvarende forhold, såsom retning, årstid og vejr. –Den er nok blevet mit skjold.
 
 
 
Mvh. Kurt Aggesen d. 29.01.2015.