Her kommer en opdatering til min hjemmeside, først et billede af min Kawasaki, vistnok det bedste billede jeg har taget af den,

jeg har tidligere vist et par forbedringer på den, og det er også det aktuelle her: Ved at bruge tusindvis af kroner kan man købe sig til flotte genstande, Kawasakien herover fik jeg som rustent vrag, istandsættelse og malearbejdet har jeg selv udført, seneste forbedring er den godkendte bagagebøjle (oprindeligt en udtjent hyldeknægt) som jeg har monteret bag passagerbøjlen.

Bunden var gennemtæret på det oprindelige sæde, herover ses detalier af det nye sæde: Rustfrit stål og stærkt betræk, kappen kan indtilles i højde og længde, alt efter om rummet derunder skal bruges til værktøj eller bagage. Længde- og højdeindstillingen kan også bruges til fordeling af sædepladsen.

 

 

 Vindmodstand er det som koster benzin, og ved at jeg ombygget mc'en bl.a. fjernet det oprindelige sæde, så er siddehøjden reduceret ca. 10 cm, og idet jeg har tt- eller snap-on styr på, så er tyngdepunktet lavt, og idet denneher er af de årgange som har 18 tomme hjul så er mc'ens længde og vægtfordeling således, at det har vist sig, at forbremserne kan benyttes med så stor effekt, som tangerer blokering af forhjulet, det kan ikke lade sig gøre på de nyere mc'er med 17 tomme hjul, uden at mc'en tipper forover, fordi de er kortere og højere.  

Debat hos mc-folket angår også at mc'en er et fornuftigt transportmiddel som bruger mindre benzin og optager mindre plads på vejene end biler, og den slags mennesker får også børn! Reglerne derom er at de må sidde med på mc'en når deres fødder kan nå fodhvilerne, min yngste søn på 7 år kan godt nå fodhvilerne. Jeg har læst om forældre som stolt beretter at deres børn foretrækker at sidder med på mc'en til skole eller børnehave eller en kort tur i godt vejr, fordi det er sjovere end i bil. Men i virkeligheden undlades det ofte at have børn på mc'er, fordi at folk kategorisk fordømmer al anden færdsel end de selv benytter. 

Jeg er selv næsten sådan, jeg forstår ikke at børn må være med i bus eller tog, uden at sidde fastspændt. Altså, for at fremstå som enten politiker eller ansvarlig forælder til sine børn skal man kunne fordømme alt hvad der ved muligt uheld kan foranledige beskadigelse. Jeg drives til et citat: Paranoia made the law!

Op igen.

Bremserne på hesten herover er kraftigere end på min 1,5 tons tunge bil, selvom den kun vejer under 1/6-del.  Dette alene siger ikke noget om sikkerheden. Men angående udvikling af energibesparende transportmidler, da kan mc'er med plads til 2 evt. 3 passagerer være noget! 

 

Plads til bagage er det som man har mindst af på en mc, og det har jeg gjort noget ved: Det oprindelige sæde er helt borte, der er kun det skumforede sædebetræk at sidde på, under betrækket opbevarer jeg mc-regnslaget, det gør sædet lidt blødere, og alt i alt, det 40-50 volumenliter skumfyldte sæde som udgjorde et passivt rum, det er sparet bort, og med god effekt.

 

 

 

Nå, der findes også andet end snusfornuftige forehavender, forskere påstår at hos alle mænd opstår der tanker om sex gns. 2 gange for hver time. Så her er et par mc-relevante videoer:  http://www.youtube.com/watch?v=mfiNzwSBqHI , Kiss når de var bedst.

Det feminine svar 

http://www.youtube.com/watch?v=mqFLXayD6e8   Smart hva, bare at hoppe bagpå en mc, men hvem har en ekstra hjelm med? Gokgok. Her er sangens substans: 

Oh-oo-oh, you think you're something else
Okay, so you're a rocket scientist
That don't impress me much
So you got the brain but have you got the touch
Don't get me wrong, yeah

Det visuelle i videoen overdøver faktisk tekstens indhold, som meddeler et mere køligt end cool forhold til rocket scientist(s), sangen er fra dengang hvor skeptikere overfor Nasa's rumprogrammer begyndte at kunne få formidlet deres meninger.

 

 

For også her at få lidt info om overjordiske forestillinger med, men fra mere nærliggende breddegrader, ja så tæt på som det historisk kendte Lejre. Derfor må jeg vise et ukendt kort over netop dette område, kortet fandt jeg blandt de 44 mio emner inde på KB. Kortet er fra 1700 tallet. Titlen er "Grundrids der alte Danische residens Lethra und des Hayns der Göttin Hertha. Stedsangivelserne på kortet viser faktisk at sagnlandet Lejre ligger direkte ovenpå disse gamle helligdomme, ifølge dette kort. Samtidig kan dette kort ses som en modsigelse imod min teori om Ø'en i Valsølille sø, det er det ikke, aktiviteten jeg henviser til der er foregået for mere end 800 år siden. 

Kortet udgør ikke sådan en selvmodsigelse, ude til venstre på kortet er en lokalitet betegnet "stridsmose oder schlachtfeld", danmark var under tysk dominans og sproget her i landet var tysk i perioden 1200-1800. ka den 14.06.2012

Opdatering den 27.06.2012:

Isoleret set kan kommentaren til ovenstående kort overfortolkes, kommentaren er kun ment som en henvisning til et af de mange områder, som kan have arkæologisk interesse og endnu upåagtet historisk betydning. Selv har jeg efterfølgende undersøgt mine postulater i forhold til hvad man ved, og konkret ses at Tyskland frem til 1800-tallet, præcist 1806, betegnedes Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation. I forhold til at mine foregående links om guldhornene og deres betydning, da må man konstatere at opløsningen af det tyskromerske rige opløstes ganske kort efter at guldhornene forsvandt. Ved at læse i wiki-linket her om det tyskromerske rige, da vil man se at konkret fra 1157 tilføjes hellig til rigsbetegnelsen. Dette er samtidig med at det var i 1157 den danske ærkebiskop Eskil blev tilbageholdt af den tyskromerske kejser .For en sikkerheds skyld

Ærkebiskop Eskils gidselsbrev (1157)

Eskil, kaldet ærkebiskop af Lund, Jesu Kristi fange, sender hilsner til kongerne og stormændene af Danmark, til biskopperne og abbederne, og til hele præsteskabet og folket [regibus, principibus Danie, episcopis abbatibus, atque universo clero et populo].

Glade er de elendige, når det er vist, at de ikke har fortjent det hvorunder de lider. I modgang er der en vis glæde, hvis den, som menes at være forbryder, ikke desto mindre er uskyldig. Således forholder det sig, at vi frydes i lænker. Årsagen til dem er til min trøst, og ikke til samvittighedsnag. For vi frydes, idet vi siger med Paulus: Thi det kan vi rose os af - det vidner vor samvittighed.

Hvad kan da være og har været årsagen til vore lænker, beder jeg mine herrer og mine venner, mine brødre og mine præster om at høre [Qualis autem ea sit vel que fuerit nostrorum causa vincolorum, audiant domini mei, et amici mei, fratres mei et sacerdotes mei]. I tror de vil bede for mig desto mere inderligt, jo mere de er vidende om, at Kristus lider i mig, snarere end jeg lider for Kristus. Gud og Gudssønnen og Ånden som udgår fra dem Hver ved, at jeg ikke lyver. Herren, den romerske kejser, påstår at vi har syndet alvorligt imod ham og anklager os for at have forårsaget undergravelsen af hans herredømme og krone. [Dominus imperator Romanus, nos apud eum graviter peccasse imponit, et nos sui regni ac sue corone diminucionem fecisse causatur]. Men vi [nos] har søgt vores samvittighed [conscienciam nostram] angående dette, angående hvor og hvornår vi menes at have handlet på en sådan måde, og vi kan under ingen omstændigheder genkende dem. Så det er for at give tak til Gud vi er anklaget og straffet uden at være dømt, og som uskyldige regnes vi blandt overtrædere.

Men dette er vor hæder. Dette er vor triumf. Thi jeg efterstræber i den grad det danske kongeriges ære og den danske kirkes ophøjelse, så at det er mere tilfredsstillende for mig at lide for det end at regere i det [Sed hoc est gloria nostra. Hic est triumphus noster. In tantum etenim Danici regni honorem et Danice ecclesie exaltacionem desidero, ut gratius sit mihi pati pro ea, quam regnare in ea].

Til jer vender jeg mig da, mine herrer og venner, mine brødre og mine præster. Jeg beder til at I beder for mig, drag omsorg for mig, vis mig medfølelse. Jeg beder til at I forløser min uskyld alene igennem bønner. Jeg befaler og idet jeg befaler beordrer jeg at ingen af jer søger at bevirke nogen anden form for forløsning. Thi først forløst ved Kristi blod, har jeg ikke behov for at blive forløst igen. Endvidere, den udfrielse ved hvilken kirkens frihed opløses, ved hvilken slaveri købes [qua libertas perit ecclesie, qua servitus comparatur], er skændig. Thi det kræves at præsteskabet forløses, hvis I tror at biskoppen må forløses. Den undergivne må skælve af frygt hvis dette ifølge komedieforfatteren er nødvendigt for beskytteren som I håber at have som beskærmer.

Jeg værdsætter i sandhed ikke så meget at jeg foretrækker et kort liv efter at være blevet forløst [malo periclitari de ea quam pro ea communem conculare libertatem]. Jeg foretrækker at sætte mit liv i fare fremfor for mit livs skyld at få samfundets frihed udslukt. Gid min død må gavne kirken, som jeg i live anførte, men ikke gavnede. Det er overladt til præsten at dø for alle, hvis han ikke kan leve.

Farvel.

har jeg herover indsat kopi af teksten. 

I flere tidligere link har jeg samlet historiske data som tyder på, at de omtalte værdier som Eskil blev frarøvet, bl.a. var de berømte guldhorn, og at det var derunder, at det store af den blev brækket, idet Erik Lassens fund i 1734 kun udgjorde en del af det store guldhorn.  Perioden omkring 1150-1200 blev et rigshistorisk vendepunkt, idet Danmarks officielle repræsentanter derefter bar tyske navne. Således kan min historiske fremstilling forekommer som en skinger fordømmelse af personer fra tysklands tidlige historie, men det er det ikke: Jeg husker fra en af mine historiebøger, at den symbolske betydning af farverne sort, rød og gul, på Tyskland flag betyder den sorte fortid, den blodrøde revolution og den gyldne fremtid, samme tolkning har jeg ikke fundet at være på nettet idag, men den stemmer overens med: Flaget i sort, rødt og gult blev benyttet af de republikanske revolutionære i Berlin i marts 1848. Endvidere kan man undre sig lidt over at Tysklands nationalvåben til forveksling ligner motivet i Roskildes ældgamle byvåben, om det er en tilfældighed eller der er en historisk forklaring derpå kan sikkert findes i en ældgammel bog jeg tidligere har henvist til, hvor at Sjælland betegnes Tysklands mor eller moder, ja jeg blev også forbavset derover.

                               

 

Det var ærkebiskop Eskil modstander kejser Frederik Barbarossa som endvidere foranledigede paveskismaet. Ordet skisma har vistnok sin oprindelse der, det betyder opsplitning eller todeling af en enhed, faktisk viser det tysk-romerske flag en tohovedet ørn, så det var ikke noget de skjulte. Også Beatles har turdet kommentere dette fenomen. Se linket, for nogle år siden læste jeg en bog om dem,  ifølge den omhandler sangen de scenekunstnere, som bugtaler med en dukke, John Lennon skrev sangen som en kommentar til at mennesker tænker sig om, men at forskellige ydre forhold kan bevirke at handlingen tilpasse normen. Men ifølge bogen John Lennon Fortæller, da blev sangen opfattet som en kommentar til skizofreni. Det er vistnok at nogen siger at de hører deres tanker, om det virkeligt forholder sig således, eller om disse personer blot benytter dette udtryk ved man ikke, men ifølge psykiatrien er det en sindssygdom, som psykiatere påstår at  mennesker i forskellig grad har. Tilsvarende ved man at planlægning kræver at man gør sig tanker om et forløb, og at man inde i hovedet genhører musik, altså objektivt er tankeaktivitet nødvendigt for at en kreativ proces kan foregå med omtanke. Altså, jeg skal ikke her forsøge et opgør med et helt fag, og her at påstå at psykiatrien er tankeaktivitens fjende er en forkert generalisering, idet at den udbredte brug af rusmidler og spiritus netop er et udtryk for at at kunne opføre sig mindre hæmmet af af normerne. Og et faktum er, at mange af de lidelser og sygdomme som kun mennesker har, de skyldes snerpede normer.

Modsat psykiaterne er det ifølge psykologer: Ifølge psykologer findes skizofreni ikke, ifølge dem er det samfundet som er skitsofrent, og at mennesker derfor i forskellig grad, ofres under dets normer. At jeg tør at kommentere det, skyldes at blandt de mange betegnelser som jeg har, så er det ikke trods alt ikke nogen af fagfolkene som har behæftet mig med denne betegnelse. At vide lidt om det er nødvendigt, for at forstå hvad vi bruger tiden på.

 

D. 20.07.2012:

I forhold til ovennævnte forhold, som angår sociale og samfundsmæssige personforhold, da skal der nævnes to rent fysiologiske forhold:  

Fra undervisning af børn i op til vistnok 7-års alderen da ved man at når de skal skrive bogstaver, da skriver de dem ofte spejlvendt, selvom at selve bogstavets form er rigtigt, og det pudsige er, at de kan godt se når den som sidder ved siden af vender bogstaver forkert, men når det er bogstaver de selv har skrevet, da går der længere tid inden de bliver klar over at et af dem vender forkert.

Et lidt tilsvarende fenomen som hjerneforskere har erfaret er, at eks. påført stimulation på venstre side af kroppen, det registreres i højre hjernehalvdel, og selvfølgeligt tilsvarende omvendt for den anden side. Denne fysiologiske spejlvending, som man ikke bemærker i det det daglige, den påståes at være et faktum for nervebanernes vej hos alle voksne personer.

Men begge forhold vækker undren hos videnskaben, idet at menneskets opbygning ellers er ret logisk og rationel, og således sunde og naturlige forudsætninger for artens videreførsel. Såfremt at historiske eller kulturelle forhold har foranlediget ændringerne, så har vi noget at forholde os til.

 

 

Ka d. 27.06.2012

Når jeg ovenfor sådan skriver snerpede normer, så må det være på baggrund af at jeg mener at menneskete reflektioner reelt er på en bredere kulturel baggrund end vi sådan umiddeltbart forestiller os. Og for lidt at tage brodden af mit tillæg til tyskernes belastede historiske forhold, i forhold til kultur generelt, og for at vi ikke skal gå hen og føle os alt for hellige, da kan det være passende at henvise til to årlige festligheder, nemlig skt. Hans, som oprindeligt angik offentlig afbrænding af kvinder som man mente var hekse, og fastelavn, hvor man slår katten af tønden: De to ceremonier er i bund og grund sadistiske, men her i norden møder vi faktisk op til dem, for at deltage i disse traditionsbundne folkelige fællesskaber. Jeg mener ikke at tyskerne har disse traditioner. Eet som udmærker tyskerne i højere grad end danskerne, det er at de er mindre fordømmende end danskerne, det er faktisk uhyggeligt som danskerne fordømmer og derfor dømmer forkert.

For her ved Roskildefestivallen, at afslutte denneher fil behørigt, vælger jeg en Beatlesmelodi, hvor det er Paul McCartney som lægger stemme til. , det er en ret energisk melodi, man falder ikke så nemt i søvn til den slags. Teksten omhandler faktisk noget som svarer til oldtidens spiralhøje.

 Her lidt nyere toner.

Ka d. 30.06.2012