Dette billede håber jeg Sønderjyllands amt, miljøafdelingen får at se. Første gang at amtets miljømedarbejder Niels Juulsgaard så vand løbe fra det våde græsområde på marken fik jeg en bøde på 50.000 kr., idømt ved vestre landsret. Overtrædelsen var en påstand om at jeg havde lavet en dræningskanal, hvilket jeg benægtede. Dengang var der løbet vand gennem ialt eet spor ud fra det våde område. Det var efter en nedbørsrig periode i foråret 1998. Amtet påstod at jeg havde overtrådt naturfredningsloven. Som del af amtets forbrydelse mod Grundloven, tilkalder de senere en entreprenør med en 18 tons tung gummiged, som amtets miljømedarbejder hidsigt og destruktivt dirrigerede tværs ned gennem min kornmark, for at fylde ca. 25 spadefulde jord i sporet, som på det tidspunkt var knastørt! 

Amtets overgreb med gummigeden kan jeg stadigvæk ikke forstå, Niels Juulsgaard fra Sønderjyllands Amt sagde hidsigt: "Vi føler du pisser os ned ad ryggen". Sådan noget har jeg aldrig gjort, og jeg kan stadigvæk ikke se at jeg skulle have nogen grund til at gøre det. De gjorde det i sommeren 1998 medens jeg havde ret travlt med at klargøre min nye hal til de økologiske høns. Eventuelt skulle der statueres et eksempel til skræk og advarsel. Men metoden er ikke holdbar.

Billedet nedenfor viser så situationen året efter. Der tog jeg dette billede, hvor der tidligt i foråret igen løber vand fra græsområdet. ( der vil altid løbe vand fra sådan et område efter længere tids regn, der er klim under denne ca. 1 hektar store plet på marken, klim er så tæt som en gryde, ikke en dråbe kommer igennem.) For indtil ca. 30 år siden var der en rigtig grøft dette sted, hvor vandet kunne løbe fra græsområdet. 

 

 

Godt jeg ikke har den gård mere. Sønderjyllands amts miljøafdeling, se her, for at være på jeres plan, så er her et regnestykke, hvormed i sikkert kan få tildelt næste års nobelpris:

Øhh år 2006 minus år 1999 det giver syv år gange 50.000 kr. det er lige med 350.000 kr, det er der penge i, hva sagde han: for 30 år siden, dvs. 350.000 plus ca 2 mio kr, hvad med andres steder? Blod i spalterne, svin i gabestokkene, vi er ved at lære det, Harj, et rigt land. Og se godt efter, der løber faktisk vand gennem ialt to spor denne gang, dobbelt takst ?

Jo, jeg har også forsøgt at få sagen rejst ved højesteret, men der stødes mod den mur som hedder: Oplysningerne indeholder intet nyt til sagen. Ja. vi er jo der, hvor at de "visionsrige udvalgte" siger, det danske demokrati er ca. 20 år forud for de andre demokratier. Så er det at jeg stille tænker som de indre missionske, godt at Gud ser alt. Og det er i historiebøgerne vore gerninger lever længst.

Opdatering den 12.05.2011: Idet at jeg skrev ovenstående i 2006, og bl.a. Gud ser alt, så vil jeg her citere en overskrift fra de seneste måneder: Danmarks riges grundlov er revnet. Sådan ville jeg også gøre hvis jeg var Ham. Naturfredningsloven er indlempet lovsjusk, som lægger et helt erhverv for had, ingen andre steder i verden fratager staten privat ejendom uden økonomisk godtgørelse.

Iøvrigt kunne der holdes langt flere beskæftigede i landbruget, såfremt at CO2-afgifterne var retfærdige og fordelt efter hvilke erhverv som ved deres dyrkning af jorden holder arealerne grønne året rundt, istedet for at de ligger CO2-neutrale hen med visne blade. Landbruget står for verdens største O2-produktion, derfor bør CO2 afgifterne tilføres landbruget, ved sådan en indkomsstigning er der også god udsigt til at førevarerne produceres ordentligt. Men såfremt at f.eks. et firma som Maersk, der er Danmarks største CO2 producent, at de har købt partiet Venstre, ja så er der nok ikke udsigt til ændringer der.

 

Naturfredningsloven eller den erstatningsløse ejendomsinddragelse er et produkt af 68´ generationen. Jeg synes ellers at sådan en flim som Det store flip er en smålig nedgørelse af frigjorthed, men den dunkle side af 68´erne er at ligeså oprørske de var, ligeså chikanerende eller hetzende er de idag, og har man en anden mening end dem, så kan man godt opgive at komme i dialog med dem.