Billeder af guldhornstrykkene. Aureum trykket er grundlag for at give en forbedret model af det lange guldhorn.

 

 

Morten Axboe udtrykte genkendelse af Aureum trykket, ved at det har to lyspletter i mundingen. Disse havde jeg ikke tillagt betydning, men netop opmærksomheden på de to lyspletter gjorde mig opmærksom på muligheden for, at en specielt belysning kan være benyttet under optegning af dette tryk. Denne formodning holdt ved ca. et par uger. Det som skete var at jeg fandt en tegning i det ene af Worms værker, hvor de to lyspletter også er, men hvor det ene rosenkors mangler! Iøvrigt er dette tryk ligeså karakterløst som det gængse Avreum tryk, men hvor at Aureum trykket fra Bartholin er så forunderligt karakterfuldt. Aureum trykket skal dog næppe stå alene.

Jeg tror at Stine Wiells bud på at Aureum trykket som jeg sendt til hende, hvorom hun hurtigt meddelte at det var udført af Greyss i 1643, var et lidt for hurtigt bud fra hende! Greyss' tryk betegnes også vistnok også Avreum men tilmed Cornucopiæ. For mig at se skal specelt Bartholinernes latinske tekser studeres, for at få sikkerhed for hvem der udførte Aureum trykket. Jeg selv har endnu ikke 100% overblik over dem.

 

Faktisk er der vigtige detalier på en del af de andre tryk, som ikke ses særligt godt på Aureum trykket. Endvidere forekommer det, at detalierne fremtræder forskelligt ved hhv. fotokopiering og fotografering. Eksempelvis:

Ovenstående er uddrag fra et fotografi af det ene Avreum tryk. Derpå ses kuglerne som små runde bolde, altså tredimensionelle.

 

Således er oldingen gengivet på de ekisterende guldhornskopier.

 

Tv. ses oldingen, i bedste gengivelse fra Avreum, lidt Jesper Fårekylling agtig. Th. foto fra antikvarboghandler Lynge&søn af et Aureum tryk. Der skal et grundigt studium til, af hvert oplæg til, for derved findes hvad hensigten med udtrykkene er. Herunder fotokopi af mit Aureum tryk:

 

Aureum's olding er ikke en fårekylling. A'propro, da jeg bor forholdsvis tæt ved Roskilde festivalpladsen, så er ham her fra Aureum trykkt lidt mere som en rocksanger, der virkelig kan sparke røv. De to ovenfor er forskellig opløsning.

Billedet herover er ca. naturlig størrelse fra Aureum trykket, hornet er på een A4 side.

Ja, undskyld mig, men som man ser ham der i naturlig størrelse, da ligner han da lidt af en afdanket men værdig rocksanger med solbriller og overskæg. Lidt som Lemmy fra Motörhead, men havde John Lennon stadig levet, kan det være han havde set lidt sådan ud idag, han havde ihverttlilfælde briller, som oldingen herover synes at have, set på afstand.

Igen, billederne er ægte, der er ingen manipulation, KUN forstørrelser. Ja, jeg blev lidt forskrækket og noget forundret.

 

 

 

Til venstre: Indtil sommeren 2007 var Worm's Avreum tryk den bedste kilde til at lave guldhornskopier fra. Til højre: Lidt tilsvarende udsnit af Aureum trykket. Vidunderligt!  Evighedens underværker forgår ikke.

Ovenstående er et fotografi af et 2. Aureum tryk. Den ene slange ses der at have fået en på øjet, den anden hvæser!

 

Også opløsningsgraden påvirker udtrykkene. Men: Ingen af billederne må være manipulerede eller filtrerede, så forsvinder formålet. Det er mit indtryk, at guldhornenes originale stil forstærkes ved at man vælger at benytte hver af de detalieforbedringer, som underbygger det udtryk som guldhornet har.

"En af disse teene" , vil jeg frit betegne billedet ovenfor, fordi netop denne "kunstfærdige spidse stang" fremtræder underligt og påfaldende tydeligt på dette Avreum tryk, på Aureum trykket er den tilsvarende genstand ret dårligt gengivet.

 

 

Som ovenfor er de krysede personer gengivet på de eksisterende kopier.

 

Ovenfor ses fra Avreum trykket, de krydsede personer: Den stående person er detalieret tegnet som om han går midt igennem den vandrette! Se iøvrigt kniven, det er en slags skraber med hulhed på den ene side af knivsbladet, som jeg har beskrevet på et tidligere link.

 

Herover er zoomet ind på de krydsede personer, billede er fra G.L.Lahde's tryk. Bemærk der den detallierede skygning hvor de krydser. Skyggen må anses som autentisk, fordi de øvrige figurer er belyst fra samme vinkel, selvom figuren for os ikke giver nogen mening.

 

Herover ses bueskytteren på Avreum. Det ses at denne tegning eller Avreum trykket ikke skal have kraft. Buens form viser at den brækker hvis pilen trækkes ud til et ordentligt skud. På Aureum trykket ses en anderledes spændstig bue, hvor pilen har den rigtige vandring, den er der kraft i.

Her ses også at stregen fra udstående figur går i eet med den bagvedliggende indpunslede ånd. Dette samt som tidligere omtalt oldingens hestehalefrisure er det to eneste steder, "hvor en streg deles af de to verdener".

 

 

 

Først ses fønix fra Avreum, der ligger den på hornpladen. Dernæst Fønix på Aureum, oprejst. Budskabet er tilsvarende som ved bueskytten.

Det filter som jeg benytter er hvor at motivet af de forskellige kendte årsager er enten uklart eller svækket. Andetsteds har jeg beskrevet at det brækkede horn indeholder koder til sin fulde udstrækning. Det og kun det, jeg har ingen anelse om hvad der har været, på den de vi ikke har set, selvom jeg har gjort mig tanker om det. Ubegrundede forestillinger vil forekomme vulgære. Andre har meditativt gjort sig tanker om disse horn, løsningen af disse koder vil få meditativ karakter, der skal nok et par oplæg til førend en model vil blive accepteret, det vil være en smagmæssig vurdering af resultatets sandsynlighed. 

 

11.11.07  Kurt