På det lille billede til venstre ses uddraget i naturlig størrelse, som jeg fandt det i bogen. Bartholin trykket er meget anderledes end de hidtil kendte billeder af guldhornet. Billedet til højre er en forstørrelse af guldhornet lilje. 

 
 
 
 
 
Herunder min første henvendelser om det forbavsende Bartholin- tryk af guldhornet.
 
 
 
Hej Stine
 
 
Øv-bøv, (skal lyde pralende), så dybt i arkiverne er der ingen som før har været, se herunder:
 
 

Fra: Anette og Kurt [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 19. juni 2007 23:33
Til: johansso@post3.tele.dk
Emne: guldhornene

 

Hej Per Oluf

 

Du er den første jeg skriver til derom, ret mig såfremt jeg tager fejl. Snyder jeg om det her skal jeg have en hånd hugget af. Jeg har set din hj-side et par gange efter jeg oprettede min, siden 2005 har jeg læst en del om guldhornene. Såvidt mig bekendt fik Ole Worm lavet eet kobberstik.

 

For få dage siden fik jeg tilsendt fotokopier af gamle bøger fra Det kongelige bibliotek, bl.a. om Eskil, og bøger af Sorterup og Ole Worm. Jeg sender dig en scanning af den side hvor kobberstikket er. For mig at se er mit billederne forskelligt fra det du har på din side, stavningen er forskellig, antallet af punslede kors på øverste ring er forskellig, hvad foregår der?

 

 

Mvh Kurt

 

Hej Kurt – jeg tør ikke svare, før jeg har slået op i en bog som ikke liiige lå der, hvor jeg forventede –

-          jeg er ikke ekspert på guldhornene, og håber ikke min side giver det indtryk – jeg viderebringer blot en efterlysning – det vil naturligvis til denne være relevant også at bringe en alternativ tegning – men da jeg skal flytte lidt rundt på kasserne i morgen kan det være jeg dukker op med et bedre svarJ

 

Venlig hilsen per-olof

 

Per-Olof Johansson
box 58
DK 3450 Allerød Danmark
mail@per-olof.dk
www.per-olof.dk
opdatering af aktiviteter se
http://perolofdk.blogspot.com/

 

 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 

----- Original Message -----
Sent: Thursday, June 21, 2007 3:48 PM
Subject: SV: guldhornene

Hej Kurt! – ja jeg er kommet så langt, at jeg må give dig ret i uoverensstemmelsen!

Næste spørgsmål er så, hvor den stammer fra?

 

 

I Jørgen Jensens bind om yngre jernalder s. 114 nederst er der et billede med:

 

”Træsnit af det lange guldhorn fra Ole Worms beskrivelse af 1641.” Her mangler det kors nederst til højre, som er på det billede du har sendt mig.

 

 

I hovedteksten hos Jørgen Jensen står på s. 115:

”Det kobberstik som indgik i afhandlingen, er den eneste eksisterende afbildning af hornet, som med sikkerhed kan siges at være lavet af en, der har haft det originale horn i hånden.”  [Han må mene, at den der har lavet den tilgrundliggende tegning, har haft hornet i hånden, kobberstikkeren næppe!] Udgivelsesåret står s. 114 som 1641 under titlen: DE AUREO CORNU. Titlen er faktisk:

De aureo seren. domini Christiani Qvinti Daniæ, Norvegiæ etc. electi principis cornu Dissertatio

På billedet hos Jørgen Jensen ses tydeligt at der står AVREUM. Betydningsmæssigt har det intet at sige, da U og V er et og det samme. Men det er jo mærkeligt,   at der på dit billede så står AUREUM, da man må tro det er en fotokopi af stikket.

Nu må man jo tro, at Jørgen Jensens billede er fra det originale værk fra 1641. Du skriver intet om, hvor dit billede stammer fra, så min formodning er, at det er fra en senere udgave eller en anden bog, og at der er tale om en omstikning, simpelthen. Ser man nøje efter er der rigtig mange små små uovereensstemmelser.

 

Det billede jeg gengiver ser ud til at være samme som hos Jørgen Jensen MEN kaldes her i S. A. Andersen ’Gudhornene fra Gallehus’:

”Ole Worms Kobberstik af det lange guldhorn fra 1639”. Med årstallet refererer til fundåret.

 

Jørgen Jensens billedtekst er formentlig forkert, for hvis det er afbildningen fra 1641 er det ikke et træsnit, der er gengivet, men kobberstikket.

 

 

Hos S. A. Andersen står s. 26:

”Desværre lykkedes det ikke for Sorterup at faa foretaget en ny Aftegnign af Hornet, og det er derfor Worm’s Tegning, der gaar igen paa alle senere Tegninger, der hovedsagelig kun afviger fra Worm’s Tegning ved at have de respektive Kobberstikkeres eller Xylografers personlige Præg og ved at mangle den omhyggelige  Skygning.” S. 16 skriver han at den til grund liggende tegning ikke kendes! Han skriver xylografer, hvilket kunne tyde på at der faktisk eksisterer også træsnit af gengivelsen.

 

 

 

Spørgsmålet er så hvilken bog helt præcist dit billede stammer fra. ER det et eksemplar af Ole Worms bog må vi helt derned, hvor vi ved hvilket eksemplar vi taler om! Hvis Worms version er karakteristisk ved sine skygger, som S. A. Andersen siger, kunne din gengivelse være af den originale, da den jo netop har langt mere markante skygger!  

 

Venlig hilsen per-olof

 

Per-Olof Johansson
box 58
DK 3450 Allerød Danmark
mail@per-olof.dk
www.per-olof.dk
opdatering af aktiviteter se
http://perolofdk.blogspot.com/

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 

----- Original Message -----

Sent: Thursday, June 21, 2007 11:08 PM
Subject: Re: guldhornene
 
 
 
Hej igen Per Oluf
 
Tusind tak for det gode svar.
 
Kopien er fra
 
 
 

Sysno  

002320206

Beholdning  

Opstilling  

29,-128 8°

Opstilling  

Titel  

Trykkested og -år  

 
 
 
 
Ved søgning på Thomas Bartholin findes yderligere 11 skrifter som omfatter beskrivelser på guldhornene, og brevvekslinger med Ole Worm.
 
 
Der er andre, som jeg endnu ikke har helt overblik over endnu.
 
Jeg lidt derom har jeg sat på min hjemmeside www.aggesen.dk
 
 
Vi må fortsætte med det her, der er noget mere deri end kunne forventes, som umiddelbart kan forekomme lidt skræmmende, men jeg er tryg derved. Jeg ser du er gammel kommunist, ærlig talt, det gør mig rolig, disse horn er ikke noget som nogensinde må blive private. Jeg sender lidt mere imorgen.
 
 
Mvh Kurt 
 

Stine, når du har åbnet billedfilen, så forstør billedet, der er så overvældene detalieret, omtrent som figurerne er dynamiske, Det er en mellemting mellem to verdener, noget som kan forklare eks. Sorterups konstatering og optegning af forskelle. Man kommer henimod formuleringer som Oehlenslæger's.

 

Med venlig hilsen

Kurt Aggesen