For et par år siden fandt jeg et sværd, som jeg har vist nedenfor. Så for ca. et års tid siden var der nogen som brækkede det. Men jeg gemte resterne af det, fordi jeg så tænkte at jeg så en dag ved lejlighed kunne spidse resten af det hvor grebet sidder nedenfor, så kunne det igen hænge til pynt.

Idet materialet forekommer som støbegods, så forekom reparation med sammensvejsning utænkeligt. Men så en dag forsøgte jeg alligevel, og straks så jeg til min forbavselse at det kunne lade sig gøre, derfor ind efter kameraet, så at jeg kunne få dokumenteret at de sørgelige rester kunne blive i orden igen. På billedet herover ses bruddet, og hvor at jeg kan se på hæftningerne at det støbte materiale fint lader sig svejse. Den får derefter hele armen så at der opnås gennemsvejsning uden at slibe op til fuger, ude ved æggene kun kortvarigt. 

Så er det der igen. I forhold til info nedenfor ses på billederne ovenfor ses at jeg nu har betrukket grebet med en læderstrop.

 

Herunder den gamle artikel, hvor jeg søger info derom:

A pro pro sværd, turist eller gammelt?:

 
 
 
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Anette og Kurt [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 12. september 2007 12:06
Sendt til: e-dags post
Samtale: Gammelt?
Emne: Gammelt?

For et par år siden fandt jeg dette sværd i en affaldscontainer her i Roskilde. Pga. det som ligner støbte furer anså jeg det for en nylig fremstillet genstand med gammelt præg. Der er ingen betegnelser på. Alternativt har jeg overvejet om det er et arvestykke hvor en fra en sabelfabrik har taget et ubearbejdet råstøbt emne til sig selv, idet der er få små synlige støbeblærer.
 
Oxidationslaget er svagt rødgulligt uden grubetæring. Metallet er ferromagnetisk med svag gnistdannelse ved testslibning. Vægten er ca. 1,3 kg. 
 
Jeg har set kataloger gennem men har ikke fundet noget som ligner.
 
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Gamst, Agnete
Sendt: 13. september 2007 15:21
Til: Holst, Torben
Emne: VS: Gammelt?

Kære Torben.
 
Mon det er dig, der kan svare på denne henvendelse. Vil du sende cc. til Pia Dahl.
 
Hilsen

Nete
Bevaringsafdelingen
I. C. Modewegsvej, Brede
2800 Kgs. Lyngby
tel 33 47 35 01
fax 33 47 33 27
agnete.gamst@natmus.dk

 
Mvh   Kurt Aggesen
----- Original Message -----
Sent: Monday, September 17, 2007 9:18 AM
Subject: SV: Gammelt?

Kære Kurt Aggesen
 
Jeg er metal-konservator på Nationalmuseets Bevaringsafdeling, hvor vi også konserverer for Tøjhusmuseet, og har  derved fået forelagt din forespørgsel. Jeg har set på det medsendte foto af dit sværd, og vil umiddelbart være tilbøjelig til at tro, at der er tale om et nyere, støbt pyntesværd - et af de mange "turist-sværd", der sælges i Sydeuropa, Ægypten, Marokko, Tyrkiet og flere andre lande. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ikke er sværd-ekspert, men konservator, og at du derfor ikke behøver tage min bedømmelse som endegyldig. Hvis du vil have en supplerende bedømmelse af dit sværd, vil jeg anbefale dig at kontakte Våbenhistorisk Selskab (www.vaabenhistoriskselskab.dk), hvor der sikkert er eksperter, der kan give dig en helt sikker bestemmelse af dit sværd.

Med venlig hilsen
Torben Holst

Kulturhistorisk konservator
Arkæologi, Metalværkstedet
Nationalmuseets Bevaringsafdeling
I.C. Modewegsvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefonnr.: 33 47 35 02
Direkte telefonnr.: 33 47 35 53
E-mailadresse: torben.holst@natmus.dk

 
 
Den 26.01.08: Nu har jeg ventet nogle måneder på svar fra våbenhistorisk selskab, de svarer ikke. Er der nogen som kender den viste type sværd, så send et par derom ord på: aggesen@kabelmail.dk