Mine tipoldeforældre, Cathrine Marie Aggesen, født Lauesen fra Ringtved og Niels Aggesen, Maugstrup.

 

 

 

Mine oldeforældre, Niels Aggesen, Maugstrup og Marie Kjestine Aggesen, født Juhl.

 

Min oldemor i verandaen på villaen, som mine bedsteforældre siden boede i, den ligger lige overfor Maugstrup kirke.  Det er faktisk ikke en bog hun peger på, det et værktøj til at kæmme uld med, som benyttedes ved uldspinding på rokken, som hun arbejder med. Hendes fortælleevne og til at underholde var vistnok fantastisk. Billedet som så også, fordi målene er ca. 5 x 6 cm. på originalen jeg har liggende, altså et ganske lille billede, som var lidt interessant at se forstørret.

 

Aggesensgaard oppe ved mellemhaven, forinden der blev bygget nyt stuehus.

 

Til venstre ses min fars fætter Niels Aggesen, som arvede Aggesensgård fra min fars farbror Jens Aggesen. Denne Niels Aggesen var enebarn men en dygtig landmand, jeg har faktisk tjent som enekarl hos ham, lige efter mit grundskoleophold på Ladelund Landbrugsskole i 1977, det var medens han var indlagt for at få udskiftet et udslidt hofteled i Tyskland, allerede dengang var ventetiden på danske sygehuse for lang,  men han var velhavende, og havde råd til behandling i udlandet. Medens han var indlagt var der ca. 35 af hans Charolaiskøer/kvier som skulle kælve, disse kan være problematiske ved kælvning, men ikke een eneste af kalvene døde, alle forblev sunde og raske, dette roste han mig særdeles for. Hans sønner er hhv. Jens Peter Aggesen og Niels Jørgen Aggesen. Siden tidligste barndom har Niels Jørgen og jeg været venner. Erhversmæssigt fik Niels Jørgen svendebrev hos Vestkraft i Esbjerg, et par år derefter kom han ud for en ulykke på pumpefabrikken Gundfoss, hvor en kollega sårede han med et værktøj, hvorefter det blev umuligt for NJ at erhverve sig via sit svendebrev. Siden arbejdede han med udlejning og renovering af ejendomme, den foretagsomhed blev desværre kostbar for ham, bl.a. medførte et bankkrak at han som lille erhvervsdrivende mistede en erhvervsejendom, som han ellers var næsten færdig med at modernisere.

 

I midten ses min far ved en gås, og ovenfor er det min faster Inge (iøvrigt min gudmor) som holder en gås.

Til højre min far og mor på den slidte fortrappe, medens de var ret unge. Som det ses var min mor lykkelig ( men ! ) gravid på dette billede, bemærk hendes holdning og påklædning, hvor hun underbevidst skjuler sin graviditet. Dette nævner jeg af den grund, at hendes første barn, en del år inden mødet og siden ægteskabet med min far, dette første ( "uægte" ) barn måtte hun aflevere kort efter fødslen, idet hun kom fra et strengt indremissionsk hjem. Jeg nævner det idet at man bør vide at afhændelser af denne karakter gav (og giver stadigvæk såfremt det sker) tydeligvis et mentalt ar, som kan være uforståelig for omgivelserne, når de ikke er meddelte.

 

A pro pro kalve:  Mit rygte af at være en nærig rad kommer ikke af ingenting. Til min konfirmation fik jeg ca. 1400 kr. Istedet for at købe stereoanlæg og lignende som mine kammerater brugte deres komfirmationspenge til, så tog jeg med min far på husdyrauktionen i Brørup. Der købte jeg 3 spædekalve for mine konfirmationspenge. Disse fodrede jeg om morgenen inden jeg skulle i skole, og om sommeren gik de tøjrede på græsarealer nær gården. To år efter solgte jeg de store flotte kvier for tilsammen 17.500 kr. Se dengang var det muligt for mig at vise hvorledes en god investering kunne vokse.