Mit domænenavn www.aggesen.dk , som jeg valgte var dengang ultimo 2005 endnu ledigt. Derfor skylder jeg også mit ophav at vise få af de billeder, hvorved jeg på denne måde også dokumenterer, at jeg er en Aggesen. Hos min mor og far havde vi ikke særligt mange familiebilleder på væggene, evt. er det derfor at jeg vil lægge lidt arbejde i det, og jeg vil tilføre flere billeder end dem som jeg har her.


Jeg har set billeder tilbage hvor mine tipoldeforældre er fotograferede, disse kommer ved at klikke her. Af betydelige arvestykker tilbage fra den tid har min far Niels Hansen Aggesen arvet et flot chartol, som har tilhørt min tipoldefar Niels Aggesen, dette fik han som gave fra sognet, ved sin fratrædelse som sognerådsformand i Maugstrup sogn.

Herover ses min far forrest, dernæst hans tre storesøstre, som han ifølge diverse udsagn blev så meget forkælet af. Derudover min farmor og farfar og oldeforældre.

  

Herunder min bedstefar Niels Aggesen. Tilfældet er at jeg har arvet disse billeder, der er taget medens han aftjente værnepligten.


Lokalhistoriske arkiver samler på gamle breve, ved at klikke på dette link kommer et af mine bedstefars breve fra 1917 hjemtil, deraf fremgår lidt om forholdene ved fronten.  Krigen 1914-18 var meget hård ved soldaterne. Min oldefar Niels Aggesen måtte lade to sønner, Jens og Niels drage med i denne krig, og de overlevede begge.


 


 


Billedet ovenfor taler for sig selv, det er fra engang inden 1920.


På billedet herover ses fra venstre mine fastre Karen, Inge og Marie, og forneden Anne og Niels, sandsynligvis fra, under eller efter 1. verdenskrig. Min far blev først født i 1923, derfor er han ikke med ovenfor.

 

Ovenstående 5 billeder fandt jeg idag, den 3. febr.08.

Ja, dengang lærte man ret tidligt at køre traktor! Min far med vistnok mig.

 

På uddraget ses fra venstre mig, Helle, Niels Erik, Anette og min mor.


Ovenstående er vistnok det eneste billede som jeg har af fordøren til stuehuset, sønderjydske døre var håndfremstillede og altid kun fremstillet i eet styk, deres lige fandtes dermed ikke, døren blev udskiftet med en alm. men solid seriefremstillet omkring 1970. Det er min bedstefar, nogen, eks. fætter Christian kaldte ham "den tykke", som er med på billedet. 


Her er familien Aggesen samlet på Kongshøjgård Maugstrup. Mine forældre Annelene, født Sørensen og Niels Hansen Aggesen med mine søskende Anette, Niels Erik, Helle og migselv Kurt. Nogen tid efter min far døde i 1985 kom det først frem at min mor havde født og bortadopteret en pige nogle år inden hun mødte min far. Min halvsøster hedder Jonna, og hendes familie deltager naturligvis ved familiefestligheder.

 

Barndommens gade.

Jeg var heldig at vokse op i en landsby, med mange jævnaldrende og en stor del af familien i nærheden. Da jeg var lille havde udgjorde Maugstrups beboere indtægtsgrundlaget for to købmænd, en bager, et smede/maskinværksted, en cykelhandler, og to tømrerværksteder. Alligevel var trafikken så minimal og hensynsfuld, at selv inden jeg var 5 år, så cyklede jeg ofte selv de ca. 2 km op for at besøge f. eks. faster Karen. Idag er der ingen af de nævnte håndværksvirksomheder tilbage i Maugstrup. Såvidt jeg ved var det min fætter Christian Skytt, der senest opgav sin malkekvægsbesætning, idet at idag er det kun helt store af den slags produktionsenheder, som kan give ejeraflønning.  

Jeg husker min far som en der udpræget var hjælpsom overfor mænd, som ikke var blevet gift, altså ungkarle, eller eneboere. Den slags mangler jo ofte en del af motivationen, for at få det hele til at se ordentligt ud, jeg behøver vist ikke at sige årsagen. Medens jeg havde maskinstation fra jeg var 18 til 23 år, da var vi hurtigt færdige med høsten derhjemme, men så tog min far afsted enten til Kedde oppe i Maugstrup skov for at hjæpe ham halmen tørt i hus der, på samme måde hjalp han flere år Holger i høsten ude på Jegerup mark. Ellers var han udover landmand også kordegn ved Vojens og Jegerup kirkerne.


Herover ses mit fødehjem. I baggrunden ses Maugstrup skole, min storebror gik der et par år inden den lukkede som følge af kommunesammenlægninger i midten af 1960 erne, hvorefter at der måtte indsættes skolebusser for samlet transport af børnene fra Maugstrup til den nyere Simmersted skole. I huset forrest boede Jens Juhl, bagved ses Holger Mikkelsens gård tv. og Frederik Greisens gård, bagerst tv. ses min fars fætters gård.